Skip to Main Content

APA – Referenshantering

Referera till flera källor

Upprepa hänvisningen när du växlar mellan olika källor så att det tydligt framgår vad som kommer från respektive källa. Läs igenom dina meningar noggrant för att försäkra dig om att hänvisningen blir tydlig för läsaren.

Exempel:

Fox (2010) menar att högläsning tveklöst kan räknas som undervisning. När barn och vuxna möts kring boken stärks barnets kommunikativa förmåga (Dominkovic et al., 2006). Det hjälper även barnet att lära sig att slappna av och ökar dessutom barnets koncentrationsförmåga (Fox, 2010).