Skip to Main Content

APA – Referenshantering

Hänvisa till flera källor samtidigt

Hänvisa till flera källor i samma stycke

Upprepa hänvisningen när du växlar mellan olika källor så att det tydligt framgår vad som kommer från respektive källa. Läs igenom dina meningar noggrant för att försäkra dig om att hänvisningen blir tydlig för läsaren.

Exempel:

Fox (2010) menar att högläsning tveklöst kan räknas som undervisning. När barn och vuxna möts kring boken stärks barnets kommunikativa förmåga (Dominkovic et al., 2006). Högläsning hjälper även barnet att lära sig att slappna av och ökar dessutom barnets koncentrationsförmåga (Fox, 2010). 

Hänvisa till flera källor i samma hänvisning

Ibland kan man vilja visa att man läst flera källor som är samstämmiga i sin analys av ett fenomen. Det kan antingen vara olika författare till källorna eller en författare som publicerat flera arbeten med liknande tankegångar.

Om du hänvisar till flera arbeten vid samma tillfälle anger du dessa först i alfabetisk ordning efter författare och sedan i kronologisk ordning. Arbetena  skiljs åt med semikolon. Ordningen mellan arbetena är då densamma som i referenslistan och det blir lätt för din läsare att hitta dem.

  • Människans strävan efter ett perfekt yttre kan ta sig många uttryck (Eco, 2005; Johansson, 2006; Thulin, 2000, 2004)
  • Meurling för fram tankar om könsroller och skönhetsideal (1999, 2003)

Läs mer på APA-Style: Citing multiple works