Skip to main content

APA – Referenshantering

Tags: Svenska

Sociala medier

Sociala medier

Referenser till vissa sociala medier, som Facebook- och Twitter-inlägg, är inte med i APA:s stilguide men förslag på hur man kan konstruera sådana presenteras nedan. Sociala medier, som bland annat inkluderar bloggar, Facebook och Twitter, är heller inte alltid arkiverade som andra källor. Det är därför en bra idé att självarkivera dem genom att skriva ut dem eller spara dem digitalt om de ska användas i ett arbete. Kom ihåg att det viktigaste är att vara tydlig och att källorna ska kunna vara möjliga att komma åt.

 • Om en författare till ett blogg-, Facebook- eller Twitter-inlägg använder sitt eget namn behandlas detta som i vanliga referenser, nämligen efternamn, komma, följt av förnamnsinitialer.
 • Om författaren använder ett antaget namn, ett deskriptivt namn på ett intresseområde eller namn på en organisation, tidskrift eller produkt etc., används detta i den form det står.
 • Använd den första meningen av inlägget eller, om meningen är väldigt lång, en förkortning av den.
 • Titlar på inlägg skall inte vara kursiverade.
 • Lägg till en dokumentbeskrivning inom hakparenteser.
 • Skriv ut den fullständiga länken vilken kan fås, speciellt när det gäller Facebook- och Twitter-inlägg, genom att klicka på datum och tid-markeringen under inlägget (på samma rad som man hittar valen like, comment och share), eller högerklicka på markeringen och välj Copy link location.

OBS! Tänk på att om man vill hänvisa till hela bloggen, Facebook-sidan eller Twitter-plattformen så behöver man inte skapa en referens i referenslistan utan det räcker med att hänvisa till den inom parenteser i den löpande texten:

 • Om detta kan man läsa mycket ingående om på webbplatsen Psych Learning Curve (http://psychlearningcurve.org/).

Blogginlägg och bloggkommentarer

​Skriv författarnamn eller antagna namn (nicknames), följt av år, dag och månad. Ange också dokumenttyp inom hakparenteser. 

Grundläggande format:

Bloggpost (på svenska respektive engelska):

Efternamn, A. A. (år, dag och månad). Titel [Blogginlägg]. Hämtad från https://xxxx

Efternamn, A. A. (år, månad och dag). Titel [Blog post]. Hämtad från https://xxxx 

Bloggkommentar (på svenska respektive engelska):

Efternamn, A. A. (år, dag och månad). Re: Titel [Blogginlägg]. Hämtad från https://xxxx

Efternamn, A. A. (år, månad och dag). Re: Titel [Blog post]. Hämtad från https://xxxx

​Referenser:

Bloggpost:

Rosenhouse, J. (2011, December 17). What is scientism? [blog post]. Hämtad från https://scienceblogs.com/evolutionblog/2011/12/17/what-is-scientism

Bloggkommentar:

Owlmirror. (2011, December 26). Re: What is scientism? [blog post]. Hämtad från https://scienceblogs.com/evolutionblog/2011/12/17/what-is-scientism#comment-1683792​

 

Källhänvisning i löpande text:

 • (Rosenhouse, 2011)
 • (Owlmirror, 2011)
 • Användaren Owlmirror (2011) menar i stället att . . .

Direkta citat:

 • När man citerar något ordagrant ska man ange den texten inom citattecken (") och i textciteringen ska man i normala fall också ange sidan från vilken man hämtat citatet.
 • Vanligtvis har texten i ett blogginlägg inte numrerade sidor och man kan då istället ange rubriken i texten om sådan finns och stycket under den rubriken. 
 • Om rubriken är väldigt omfattande kan man skriva den som en förkortning inom citattecken.
 • När stycke anges, använd förkortningen 'st.'.
 • Om texten inte innehåller rubriker och inte är för omfattande kan man enbart ange stycket.

Exempel:

 • (Rosenhouse, 2011, st. 3)

 

Facebook

APA:s stilguide ger ännu inte några exempel på hur man refererar till Facebook- (eller Twitter-) inlägg. Så under tiden, innan APA har publicerat några riktlinjer kring detta, presenteras nedan några förslag på hur man kan konstruera sådana referenser. Exemplen är delvis tagna från APA Style Blog:

 

Allmänt:

 • Inkludera namnet på personen eller gruppen så som de står i Facebook.
 • APA föreslår att man anger namnet på vanligt vis (Efternamn, Förnamnsinitial) följt av namnet så som det står angivet på Facebook inom hakparenteser i de fall de skiljer sig (se exempel nedan)
 • Ange år samt dag och månad.
 • Ange de (högst) cirka 40 orden av ett inlägg som titel.
 • Kursivera inte titlar.
 • Om inlägget består av en bild eller liknande så ge en beskrivning i stället inom hakparenteser.
 • Ange att det rör sig om ett Facebook-inlägg inom hakparenteser efter titeln.
 • Ange webbadressen direkt till inlägget (klicka på datumet under användarnamnet för att få fram denna URL i webbläsarens adressfält).
 • Använd hämtningsdatum i de fall du hänvisar till ett helt flöde och inte bara ett enskilt inlägg.

Grundläggande format:

Facebook-inlägg, enskild författare/användare (på svenska respektive engelska):

Efternamn, Förnamnsinitial [Facebook-namn]. (år, dag och månad). Titel [Facebook-inlägg]. Hämtad från https://www.facebook.com/xxxx

Efternamn, Förnamnsinitial [Facebook-namn]. (år, månad och dag). Titel [Facebook status update]. Hämtad från https://www.facebook.com/xxxx

Facebook-inlägg, gruppförfattare, dvs organisation eller dylikt (på svenska respektive engelska):

Gruppförfattare. (år, dag och månad). Titel [Facebook-inlägg]. Hämtad från https://www.facebook.com/xxxx

Gruppförfattare. (år, månad och dag). Titel [Facebook status update]. Hämtad från https://www.facebook.com/xxxx

​Referenser:

Facebook-inlägg, enskild författare/användare

Obama, B. [Barack Obama]. (2019, March 18). Over the weekend, America lost a brilliant economics, and many of us lost a dear friend [Facebook status update]. Hämtad från https://www.facebook.com/barackobama/photos/a.53081056748/10156563514811749/

Facebook-inlägg, gruppförfattare (organisation eller dylikt)

APA Style. (2019, March 14). To cite a quality standard or guideline in #APAStyle (e.g., ISO standards), provide the author, date, title, and source of the work [Facebook-inlägg]. Hämtad från https://www.facebook.com/APAStyle/posts/3110786558946743

Källhänvisning i löpande text:

 • (Obama, 2019)
 • (APA Style, 2019)
 • Obama (2019) skriver om ekonomen Alan Krueger som . . .

Direkta citat:

 • När man citerar något ordagrant ska man ange den texten inom citattecken (").
 • Då Facebook-inlägg inte har numrerade sidor och inte är så omfattande behöver man inte heller ange stycke eller dylikt. 

Exempel (ingen förändring från exemplena ovan):

 • (Obama, 2019)

 

Twitter

APA:s stilguide ger ännu inte några exempel på hur man refererar till Twitter- (eller Facebook-) inlägg. Så under tiden, innan APA har publicerat några riktlinjer kring detta, presenteras nedan några förslag på hur man kan konstruera sådana referenser. Exemplen är delvis tagna från APA Style Blog: How to Cite Social Media in APA Style (Twitter, Facebook, and Google+) och How to Cite Twitter and Facebook, Part II: Reference List Entries and In-Text Citations.

 • Inkludera namnet på personen eller gruppen så som de står i Twitter-inläggen.
 • APA föreslår att man anger namnet på vanligt vis (Efternamn, Förnamnsinitial) följt av namnet så som det står angivet i Twitter-inlägget inom hakparenteser i de fall de skiljer sig (se exempel nedan)
 • Ange år samt dag och månad.
 • Ange de (högst) cirka 40 orden av ett inlägg som titel.
 • Kursivera inte titlar.
 • Om inlägget består av en bild eller liknande så ge en beskrivning i stället inom hakparenteser.
 • Ange att det rör sig om ett Twitter-inlägg inom hakparenteser efter titeln.
 • Ange webbadressen direkt till inlägget (klicka inlägget för att få fram denna URL i webbläsarens adressfält).
 • Använd hämtningsdatum i de fall du hänvisar till ett helt flöde och inte bara ett enskilt inlägg.

Grundläggande format:

Twitter-inlägg, enskild författare/användare

Efternamn, Förnamnsinitial [Twitter-namn]. (år, datum). Titel [Facebook-inlägg]. Hämtad från https://twitter.com/xxxx

Twitter-inlägg, gruppförfattare (organisation eller dylikt)

Gruppförfattare. (år, datum). Titel [Twitter-inlägg]. Hämtad från https://twitter.com/xxxx

​Referenser:

Twitter-inlägg, enskild författare/användare

Trump, D. J. [realDonaldTrump]. (2019, 20 mars). George Conway, often referred to as Mr. Kellyanne Conway by those who know him, is VERY jealous of his wife’s success [Twitter-inlägg]. Hämtad från https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1108335293671845888 

Twitter-inlägg, gruppförfattare (organisation eller dylikt)

APA Style [APA_Style]. (2019, 7 mars). Adverbs ending in "ly" are understood to modify the word that follows, so don't add a hyphen. [Twitter-inlägg]. Hämtad från https://twitter.com/APA_Style/status/1103727744012218368

Källhänvisning i löpande text:

 • (Trump, 2019)
 • (APA Style, 2019)
 • Trump (2019) påstår i ett Twitter-inlägg att . . .

Direkta citat:

 • När man citerar något ordagrant ska man ange den texten inom citattecken (").
 • Då Twitter-inlägg inte är så omfattande behöver man inte heller ange stycke eller dylikt. 

Exempel (ingen förändring från exemplena ovan):

 • "Adverbs ending in 'ly' are understood to modify the word that follows, so don't add a hyphen" (APA Style, 2019).