Skip to main content

APA – Referenshantering

Tags: Svenska

Tabeller och figurer

Tabeller och figurer

APA-manualen skiljer mellan tabeller och övriga figurer. Övriga figurer kan bestå av diagram, kartor, illustrationer av processer och dylikt, fotografier m.m. Följande bör man tänka på när man använder tabeller och illustrationer:

  • Tabellen/figuren ska vara numrerad (tabell 1.1 exempelvis).
  • Tabeller ska vara rubriksatta medan figurer inte behöver vara det (se exempel nedan).
  • Tabellen/figuren ska ha en underskrift som anger upphov om man hämtat den från annan källa.
  • Tabellen/figuren kan också ha en förklarande text.

Exempel på egenskapad tabell med tabellnumrering, rubrik samt undertext:
 

 

Exempel (konstruerat) på tabell med rubrik tagen från annan källa (tidskriftsartikel):

 

Exempel på tabell med rubrik, tagen från annan källa (bok):

 

 

Exempel på egenskapat diagram (figurer behöver ingen rubrik):

 

 

Se vidare kring detta på APA Style Blog: