Skip to Main Content

APA – Referenshantering

Tags: Svenska

Tabeller och figurer

OBS! Tabeller och figurer följer samma mall, enligt sjunde upplagan av APA

Viktigt att veta om tabeller och figurer

Som student har du via ett avtal med Bonus Copyright Access rätt att använda upphovsrättsskyddade tabeller och figurer i ett arbete eller en i presentation internt på JU. (Vissa undantag finns, se Kopieringsguide för högskola och universitet för detaljer). Ange alltid referens.

OBS! Om du vill använda en figur eller tabell i ett arbete som ska publiceras i till exempel DiVA gäller dock inte ovanstående. Då behöver du i de flesta fall be om tillstånd från förlaget för att få publicera bilden i din text. Undantag är då det anges att bilden är fri för användning (Public Domain) eller har en så kallad Creative Commons-licens. I de flesta fall behöver man ange upphov (attribution).


Läs mer om hur du hanterar upphovsrättskyddat material i vår guide här: Bilder och upphovsrätt

Så refererar du till tabeller och figurer:

  • Tabellen/figuren ska vara numrerad i fetstil. Detta ska stå överst (ovanför rubriken). 
  • Tabellen/figuren ska vara rubriksatt med kursiv text. Rubriken står under numreringen.
  • Tabellen/figuren kan ha en förklarande text för att beskriva innehåll i tabellen/figuren som behöver förtydligas (till exempel förklaringar av förkortningar eller asterisker). Inled din förklarande text med ordet Kommentar i kursiv text följt av punkt. 
  • Tabellen/figuren ska ha en underskrift som anger upphov om man hämtat den från annan källa. Här anges en fullständig referens och upphovsrätt (copyright attribution). Upphovsrätten kan till exempel tillhöra förlaget som givit ut publikationen.

Beroende på typ av tabell/figur, mängden information som ska redovisas och eventuell referens kan det se lite olika ut.

APA har tydliga regler för hur tabeller och figurer ska se ut. Titta på APA:s egna exempel om du vill skapa en egen tabell/figur för att veta hur du ska göra. APA Style: Tables and Figures.

Exempel på tabell med upphovsrätt:


Tabell 1

Medelvärden och (standardavvikelser) i test A och B

Åldersgrupp Poäng
  A B
7-12 (n=25) 157 (4,2) 129 (3,6)
13-18 (n=25) 172 (5,1) 131 (3,9)
19-25 (n=25) 182 (5,6) 142 (4,5)

Kommentar. Åldersgrupperna är definierade utifrån SCB:s indelningar. Från ”Läsning och förståelse,” av A. Andersson och B. Bengtsson, 2019, Tidskrift för läsning, nr 5, s. 39. Copyright 2019 av Förlaget för läsning. Använd med tillåtelse.


Exempel på egen konstruerad figur (i detta fall ett diagram):

Figur 1

Antal sålda glasspinnar relaterat till antal kursbokslån vid Högskolebiblioteket i Jönköping
 

Kommentar. Genomsnittsdata från perioden 2010–2020, Jönköping