Skip to main content

APA – Referenshantering

Tags: Svenska

Tabeller och figurer

Tabeller och figurer

APA-manualen skiljer mellan tabeller och övriga figurer. Övriga figurer kan bestå av diagram, kartor, illustrationer av processer och fotografier. 

Tänk på att du behöver tillstånd från förlaget för att få publicera en tabell eller figur i din text samt att detta ska framgå under figuren. Undantag är då det anges att bilden är fri för användning (Public Domain) och ibland har den och en så kallad Creative Commons-licens. I de flesta fall behöver man ange upphov (attribution). 

Följande behöver du tänka på när du refererar:

  • Tabellen/figuren ska vara numrerad med fetställd text.
  • Tabellen/figuren ska vara rubriksatt med kursiv text.
  • Tabellen/figuren kan ha en förklarande text för att beskriva innehåll i tabellen/figuren som behöver förtydligas (t.ex. förklaringar av förkortningar eller asterisker).
  • Tabellen/figuren ska ha en underskrift som anger upphov om man hämtat den från annan källa. Här anges en fullständig referens och upphovsrätt (copyright attribution). Upphovsrätten kan till exempel tillhöra förlaget som är utgivaren av publikationen.

Beroende på typ av tabell/figur, mängden information som ska redovisas och ev. referens kan det se lite olika ut. Se fler exempel på tabeller och figurer på APA Style: Tables and Figures.

Exempel på tabell (konstruerat):

Tabell 1

Medelvärden och (standardavvikelser) i test A och B

Åldersgrupp Poäng
  A B
7-12 (n=25) 157 (4,2) 129 (3,6)
13-18 (n=25) 172 (5,1) 131 (3,9)
19-25 (n=25) 182 (5,6) 142 (4,5)

Kommentar: Åldersgrupperna är definierade utifrån SCB:s indelningar. Från ”Läsning och förståelse,” av A Andersson och B. Bengtsson, 2019, Tidskrift för läsning, nr 5, s. 39. Copyright 2019 av Förlaget för läsning.

Exempel på figur:

Figur 1

Antal sålda glasspinnar relaterat till antal kursbokslån vid Högskolebiblioteket i Jönköping
 

Kommentar: Genomsnittsdata från perioden 2010–2020, Jönköping