Skip to Main Content

APA – Referenshantering

Tags: Svenska

Tabeller och figurer

Tabeller och figurer

APA-manualen skiljer mellan tabeller och övriga figurer. Övriga figurer kan bestå av diagram, kartor, illustrationer av processer och fotografier. 

Tänk på att du behöver tillstånd från förlaget för att publicera en tabell eller figur i din text samt att detta ska framgå under figuren. Undantag är då det anges att bilden är fri för användning (public domain) eller om den är publicerad under en så kallad Creative Commons-licens. I de flesta fall behöver man ange upphov (attribution). 

Läs mer om hur du hanterar upphovsrättskyddat material i vår guide här: Bilder och upphovsrätt

Följande behöver du tänka på när du refererar:

  • Tabellen/figuren ska vara numrerad i fetstil.
  • Tabellen/figuren ska vara rubriksatt med kursiv text.
  • Tabellen/figuren kan ha en förklarande text för att beskriva innehåll i tabellen/figuren som behöver förtydligas (till exempel förklaringar av förkortningar eller asterisker). Inled din förklarande text med ordet Kommentar följt av kolon.
  • Tabellen/figuren ska ha en underskrift som anger upphov om man hämtat den från annan källa. Här anges en fullständig referens och upphovsrätt (copyright attribution). Upphovsrätten kan till exempel tillhöra förlaget som givit ut publikationen.

Beroende på typ av tabell/figur, mängden information som ska redovisas och eventuell referens kan det se lite olika ut.

APA har tydliga regler för hur tabeller och figurer ska se ut. Titta på APA:s egna exempel om du vill skapa en egen tabell/figur för att veta hur du ska göra. APA Style: Tables and Figures.

Exempel på tabell med upphovsrätt:


Tabell 1

Medelvärden och (standardavvikelser) i test A och B

Åldersgrupp Poäng
  A B
7-12 (n=25) 157 (4,2) 129 (3,6)
13-18 (n=25) 172 (5,1) 131 (3,9)
19-25 (n=25) 182 (5,6) 142 (4,5)

Kommentar. Åldersgrupperna är definierade utifrån SCB:s indelningar. Från ”Läsning och förståelse,” av A Andersson och B. Bengtsson, 2019, Tidskrift för läsning, nr 5, s. 39. Copyright 2019 av Förlaget för läsning. Använd med tillåtelse.


Exempel på egen konstruerad figur (i detta fall ett diagram):

Figur 1

Antal sålda glasspinnar relaterat till antal kursbokslån vid Högskolebiblioteket i Jönköping
 

Kommentar. Genomsnittsdata från perioden 2010–2020, Jönköping