Skip to Main Content

APA – Referenshantering

Tabeller och figurer

Vad räknas som tabeller och figurer?

 • En tabell är en överskådlig presentation av fakta, oftast i form av siffror, i rader och kolumner.
 • En figur är enligt APA alla bilder som inte är tabeller, till exempel diagram, illustrationer, ritningar, fotografier, kartor och infografik.

Det innebär alltså att det som vi oftast kallar för bilder i en bok eller tidskrift ska utformas enligt instruktionerna för tabeller och figurer.

Referera till tabell eller figur

Ibland vill du kanske referera till en specifik figur, tabell eller bild i en bok utan att ha med själva bilden i din text. Ange då sida, nummer eller annat kännetecken på bilden i textreferensen.

Källhänvisning i löpande text:

 • . . . (American Psychological Association, 2020, Figure 2.3)
 • American Psychological Association illustrerar hur en author note kan se ut (2020, Figure 2.3) och . . . 

I referenslistan:

American Psychological Association. (2020). Publication manual of the American Psychological Association (7th ed.). https://doi.org/10.1037/0000165-000

Inkludera figur eller tabell i din text

Obs! Om du vill använda en figur eller tabell i ett arbete som ska publiceras i DiVA behöver du be om tillstånd från förlaget för att få publicera bilden i din text. Läs om hur du gör för att söka tillstånd på sidan Vanliga frågor om upphovsrätt för studenter.

Figurer och tabeller följer samma mall, enligt sjunde upplagan av APA. Gör så här:

 • Tabellen/figuren ska vara numrerad i fetstil. Detta ska stå överst (ovanför rubriken). 
 • Tabellen/figuren ska vara rubriksatt med kursiv text. Rubriken står under numreringen.
 • Tabellen/figuren kan ha en förklarande text för att beskriva innehåll i tabellen/figuren som behöver förtydligas. Inled din förklarande text med ordet Kommentar i kursiv text följt av punkt. 
 • Tabellen/figuren ska ha en underskrift som anger upphov om man hämtat den från annan källa. Här anges en fullständig referens och upphovsrätt (copyright attribution). Upphovsrätten kan till exempel tillhöra förlaget som givit ut publikationen.
 • Tabellen/figuren ska även ha en fullständig referens i referenslistan.

Du hittar mallar för vad som ska stå om källan i underskriften under tabellen eller figuren på APA Style Blog: Navigating Copyright for Reproduced Images: Part 4. Writing the Copyright Statement

Exempel på egenskapad figur 

Figur 1

Antal sålda glasspinnar relaterat till antal kursbokslån vid Högskolebiblioteket i Jönköping
 

Kommentar. Genomsnittsdata från perioden 2010–2020, Jönköping

Källhänvisning i löpande text:

 • . . . (Se Figur 1).
 • I Figur 1 visar...

Exempel på figur från en annan källa

Figur 1

Exempel på sökord med synonymer

Kommentar. Från Lär dig söka - steg för steg, Högskolebibliotekets i Jönköping, u.å., (https://guides.library.ju.se/lar-dig-soka/sokord). Använd med tillåtelse.

Källhänvisning i löpande text:

I den löpande texten anger du endast figurens nummer när du hänvisar till den.

 • . . . (se Figur 1).
 • I Figur 1 visas...

I referenslistan:

Högskolebiblioteket i Jönköping. (u.å.). Lär dig söka - steg för steg. https://guides.library.ju.se/lar-dig-soka/sokord

Exempel på tabell


Tabell 1

Medelvärden och (standardavvikelser) i test A och B

Åldersgrupp Poäng
  A B
7-12 (n=25) 157 (4,2) 129 (3,6)
13-18 (n=25) 172 (5,1) 131 (3,9)
19-25 (n=25) 182 (5,6) 142 (4,5)

Kommentar. Åldersgrupperna är definierade utifrån SCB:s indelningar. Från ”Läsning och förståelse,” av A. Andersson och B. Bengtsson, 2019, Tidskrift för läsning, nr 5, s. 39. Copyright 2019 av Förlaget för läsning. Använd med tillåtelse.


Källhänvisning i löpande text:

I den löpande texten anger du endast tabellens nummer när du hänvisar till den.

 • . . . (Se Tabell 1).
 • I Tabell 1 visar...

I referenslistan:

Andersson, A., & Bengtsson, B. (2019). Läsning och förståelse. Tidskrift för läsning, (5), s. 39.