Skip to Main Content

APA – Referenshantering

Titlar

Oavsett hur en titel har skrivits i en publikation skrivs alltid titlar med gemener, förutom första bokstaven i huvudtitel och undertitel. 

Exempel: 

  • Reflektion i lärande och vård: En utmaning för sjuksköterskan.

 

Namn på tidskrifter skrivs dock med inledande versal på varje betydelsebärande ord. 

Exempel: 

  • Journal of Conflict Resolution

Titlar på andra språk

Om du är flerspråkig och refererar till verk på språk som läsaren av texten inte kan förväntas förstå, lägger du i referenslistan till en översättning av titeln inom hakparentes. I de flesta fall behöver en titel på till exempel engelska eller norska sällan en översättning, medan en titel på till exempel spanska eller franska är lämplig att översätta. 

För verk som är del av en större helhet, till exempel tidskriftsartiklar, eller bokkapitel i bok med redaktör översätts endast titeln på artiklen respektive kapitlet, inte titeln på hela tidskriften eller boken.

Läs mer: 
APA Style: Citing works written in another language
APA Style: When and how to transliterate titles in references

Grundläggande format: 

Efternamn, A. (utgivningsår). Titel [Översättning]. Utgivare.

Exempel bok: 

Housel, M. (2021). Über die Psychologie des Geldes: Zeitlose Lektionen über Reichtum, Gier und Glück [Om pengars psykologi: Tidlösa lektioner om rikedom, girighet och tur]. FinanzBuch Verlag.

Exempel tidskriftsartikel:

Pérez-Gutiérrez, R., Casado-Muñoz, R., & Ordóñez-Fernández, F. (2022). Co-enseñanza como modelo de gestión organizativa en las aulas inclusivas: Fortalezas y debilidades [Co-teaching as a Model of Organizational Management in Inclusive Classroom: Strengths and Weaknesses]. Education in the Knowledge Society, 23, Article e28842. https://doi.org/10.14201/eks.28842