Skip to Main Content

APA – Referenshantering

Titlar i löpande text

Titlar på verk brukar inte skrivas ut i löpande text för att ange källa. Om man av någon annan anledning vill skriva ut titlar, för att till exempel lyfta fram ett särskilt verk skrivs dessa med kursiv stil. Detta gäller titlar på böcker, rapporter, webbplatser och andra fristående verk. För verk som är del av en större helhet såsom artiklar och bokkapitel skrivs dessa utan kursivering.

Exempel:

  • Harry Potter och de vises sten är den första delen i Harry Potter-serien.