Skip to Main Content

APA – Referenshantering

Tags: Svenska

Uppslagsverk & lexikon

(i tryckt och digital form)

 • I tryckt format liknar denna typ av referens kapitel i bok. Utgivaren/utgivarna ska också tas med. Om ingen författare finns men det finns en tydlig organisationsförfattare (som exempelvis Merriam-Webster) anges denna och man utelämnar då utgivarinformationen.
 • Lägg till webbadress om sådan finns.
 • Om inget tydligt datum anges på webbsidan och det kan antas att sidan kan komma att redigeras med tiden är det lämpligt att ange hämtningsdatum. Mer information om hämtningsdatum på APA Style: Retrieval Dates

I tryckt form

Grundläggande format: 

Efternamn, A. A. (utgivningsår). Titel på uppslaget. I B. Efternamn (Red.), Titel på uppslagsverk eller lexikon. Utgivare.

Exempel:

Svenska akademien. (2015). Behaviorism. I Svenska akademiens ordlista över svenska språket (14. uppl., s. 102).

I digital form

Grundläggande format:

Efternamn, A. A. (utgivningsår). Titel på uppslaget. I Titel på det digitala uppslagsverket. Utgivare. Hämtad datum från https://xxx

 

Organisationsnamn. (u.å.) Titel på uppslaget. I Titel på det digitala uppslagsverket. Hämtad datum från https://xxx

 • Om år inte kan verifieras skriver man (u.å.) istället (u.å. = utan år) och och anger det datum då länken hämtades.  

Exempel:

Lidberg, L. (u.å.). C Gösta Rylander. I Svenskt biografiskt lexikon. Riksarkivet. Hämtad 2022-04-22 från https://sok.riksarkivet.se/sbl/Presentation.aspx?id=6289 

 

Läkemedelsindustriföreningen. (2020, 5 augusti). Alvedon Novum. I FASS. https://www.fass.se/LIF/product?userType=0&nplId=20100709000050

 

Merriam-Webster. (u.å.). Semantics. I Merriam-Webster.com dictionary. Hämtad 4 januari, 2020, från https://www.merriam-webster.com/dictionary/semantics

 

Källhänvisning i löpande text:

 • Det är också så termen Doublespeak definieras (Lutz, 1996).
 • Graham (2016) anger att . . .
 • 1996 definierar Lutz detta som . . .
 • Enligt Läkemedelsindustriföreningen (2020) bör Alvedon Novum...
 • Merriam-Webster (u.å.) definierar begreppet som . . .

Läs mer:

Mer information om referenser till uppslagsord i lexikon på  APA Style: Dictionary Entry References

Wikipedia

Wikipedia-artiklar har inte någon enskilt framhållen författare. Istället tar uppslagsordet dess plats. Redovisa även datum för versionshistorik så att läsaren kan se vilken version som du har använt. Den hittar du under fliken "visa historik" högst upp på Wikipediasidan. 
För Wikis som inte har någon versionshistorik bör du istället för år och datum skriva (u.å) [= utan år] och ange hämtningsdatum för den version av sidan som du har använt. 

Läs mer om referering till Wikipedia på APA Style: Wikipedia Entry References

Grundläggande format:

Uppslagsord på svenska:

Uppslagsord. (År, dag månad). I Wikipedia. https://xxxx​

​Exempel:

Alver. (2019, 19 september). I Wikipedia. https://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Alver&oldid=46339854

 

Snorre Sturlasson. (2020, 20 januari). I Wikipedia. https://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Snorre_Sturlasson&oldid=47149335

​Källhänvisning i löpande text:

 • Det finns även spekulationer om att alverna har med en faderskult att göra ("Alver," 2019).
 • I den fornnordiska mytologin finns det många typer av "Alver" (2019).

Uppslagsordet anges i löpande text inom citattecken.