Skip to Main Content

APA – Referenshantering

Uppslagsverk & lexikon

 • I tryckt format liknar denna typ av referens kapitel i bok. Utgivaren/utgivarna ska också tas med.
 • Om ingen författare finns men det finns en tydlig organisationsförfattare (som exempelvis Merriam-Webster) anges denna och man utelämnar då utgivarinformationen.
 • I digital form, lägg till webbadress om sådan finns.
 • Om inget tydligt datum anges på webbsidan och det kan antas att sidan kan komma att redigeras med tiden är det lämpligt att ange hämtningsdatum. Mer information om hämtningsdatum på APA Style: Retrieval Dates

Tryckta uppslagsverk

Källhänvisning i löpande text:

 • Enligt Läkemedelsindustriföreningen (2020) bör Alvedon Novum . . .
 • Merriam-Webster (u.å.) definierar begreppet som . . .

I referenslistan: 

Efternamn, A. A. (utgivningsår). Titel på uppslaget. I B. Efternamn (Red.), Titel på uppslagsverk eller lexikon. Utgivare.

​Exempel:

Svenska akademien. (2015). Behaviorism. I Svenska akademiens ordlista över svenska språket (14. uppl., s. 102).

Digitala uppslagsverk

Källhänvisning i löpande text: 

 • Enligt Läkemedelsindustriföreningen (2020) bör Alvedon Novum...
 • Merriam-Webster (u.å.) definierar begreppet som . . .

I referenslistan:

Efternamn, A. A. (utgivningsår). Titel på uppslaget. I Titel på det digitala uppslagsverket. Utgivare. Hämtad datum från https://xxx

Organisationsnamn. (u.å.) Titel på uppslaget. I Titel på det digitala uppslagsverket. Hämtad datum från https://xxx

​Exempel:

Lidberg, L. (u.å.). C Gösta Rylander. I Svenskt biografiskt lexikon. Riksarkivet. Hämtad 2022-04-22 från https://sok.riksarkivet.se/sbl/Presentation.aspx?id=6289 

Wikipedia

 • Wikipedia-artiklar har inte någon enskilt framhållen författare. Istället tar uppslagsordet författarens plats.
 • Redovisa datum för versionshistorik så att läsaren kan se vilken version som du har använt. Den hittar du under fliken "visa historik" högst upp på Wikipediasidan. 
 • För Wikis som inte har någon versionshistorik bör du istället för år och datum skriva (u.å) [= utan år] och ange hämtningsdatum för den version av sidan som du har använt. 

Läs mer om att hänvisa till Wikipedia på APA Style: Wikipedia Entry References

​Källhänvisning i löpande text:

I löpande text skrivs uppslagsordet inom citattecken.

 • Det finns även spekulationer om att alverna har med en faderskult att göra ("Alver," 2019).

I referenslistan:

Uppslagsord. (År, dag månad). I Wikipedia. https://xxxx​

​Exempel:

Alver. (2019, 19 september). I Wikipedia. https://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Alver&oldid=46339854