Skip to Main Content

APA – Referenshantering

Webbplatser

 • Finns det en författare till webbsidan skall denna anges.
 • Finns det inte någon författare angiven men organisationen som står bakom webbplatsen är tydligt angiven så anges organisationen som författare.
 • Skriv datum så specifikt som möjligt, t ex År-dag-månad eller År-månad. Finns inte det exakta datumet skriver du bara årtalet. (Observera att detta sätt att ange datum skiljer sig från APA. Vi rekommenderar att du skriver datum enligt svenskt språkbruk med dagen före månaden om du skriver på svenska. Se den engelska versionen av APA-guiden om du skriver på engelska.)
 • Om webbsidan kan antas komma att redigeras med tiden är det lämpligt att ange hämtningsdatum.
 • Om inget datum kan beläggas på webbsidan skriver du u.å. (=utan årtal) inom parentes istället för år och kompletterar med hämtningsdatum.
OBS! Om du vill citera en hel webbplats snarare än en specifik undersida på webbplatsen räcker det med att ange webbadressen i den löpande texten. Mer information om hur man refererar till hela webbplatser på webbplatsen för APA Style: Whole Website References

Källhänvisning i löpande text:

 • Vissa menar dock att . . . (Avramova, 2019)
 • Hos Skolverket (u.å.) finns detta samlat för nedladdning.

Obs! Även om du i referenslistan ska ange datum så exakt som möjligt (år-dag-månad) ska du endast ange årtalet i källhänvisning i löpande text.

Organisation med etablerad akronym

Om en organisation har en etablerad akronym (förkortning) skrivs hela namnet och akronymen ut första gången källan anges. Akronymen skrivs inom hakparenteser. De efterföljande gångerna samma källa citeras används enbart akronymen.

Första gången:
 • Detta påvisas i en rapport (World Trade Organization [WTO], 2015) . . .
 • . . . och det är detta som World Trade Organization (WTO, u.å.) arbetar för.
Efterföljande gånger:
 • På deras webbplats (WTO, u.å.) framgår det vidare att . . .
 • WTO (u.å.) fortsätter att redogöra för . . .

I referenslistan:

Efternamn, A. A. (utgivningsår, datum). Titel på webbsidan. Webbplatsens namn. https://xxxx

Organisation. (utgivningsår, datum). Titel på webbsidan. Webbplatsens namn. https://xxxx

 • OBS! Om organisationsnamn och namn på webbplats är samma, behöver du bara skriva ut det på författarplatsen. Se exempel nedan.

​Exempel:

Webbsida med namngiven författare

Avramova, N. (2019, 3 januari). The secret to a long, happy, healthy life? Think age-positive. CNN. https://www.cnn.com/2019/01/03/health/respect-toward-elderly-leads-to-long-life-intl/index.html

Webbsida utan datum med organisation som författare (samma som namnet på webbplatsen)

Skolverket. (u.å.). Beställa och hantera prov i grundskolan. Hämtad 30 mars, 2020, från https://www.skolverket.se/undervisning/grundskolan/nationella-prov-i-grundskolan/forbereda-och-bestalla-prov-i-grundskolan/bestalla-och-hantera-prov-i-grundskolan

Läs mer:

Mer om hur du refererar till webbsidor på webbplatsen för APA Style: Webpage on a Website References