Skip to Main Content

APA – Referenshantering

Tags: Svenska

Webbplatser

Webbplatser

 • Finns det en författare till webbsidan skall denna anges.
 • Finns det inte någon författare angiven men står en tydligt angiven organisation bakom webbplatsen, anges organisationen som författare.
 • Ange datum så specifikt som möjligt, t ex År-dag-månad, År-månad, eller bara År.
 • Om inget årtal kan beläggas på webbsidan skriver du u.å. (=utan årtal) inom parentes istället för år.
 • Om inget tydligt datum anges på webbsidan och det kan antas att sidan kan komma att redigeras med tiden är det lämpligt att ange hämtningsdatum.
OBS! Om du vill citera en hel webbplats snarare än en specifik undersida på webbplatsen räcker det med att ange webbadressen i den löpande texten. Mer information om hur man refererar till hela webbplatser på webbplatsen för APA Style: Whole Website References

Grundläggande format:

Efternamn, A. A. (utgivningsår). Titel på webbsidan. Webbplatsens namn. https://xxxx

Organisation. (utgivningsår). Titel på webbsidan. Webbplatsens namn. https://xxxx

​Exempel:

Avramova, N. (2019, 3 januari). The secret to a long, happy, healthy life? Think age-positive. CNN. https://www.cnn.com/2019/01/03/health/respect-toward-elderly-leads-to-long-life-intl/index.html

Kommentar: Artikeln på webbsidan har en författare och ett datum (år-dag-månad). Webbplatsens namn kan anges - CNN.

World Trade Organization. (2018, 24 maj). The top 10 causes of death. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/the-top-10-causes-of-death

​Kommentar: World Trade Organization är en organisationsförfattare och det är också namnet på hela webbplatsen vilket betyder att du inte behöver skriva ut det i referensen. Ett exakt datum finns på webbsidan så inget hämtningsdatum behövs.​

Skolverket. (u.å.). Beställa och hantera prov i grundskolan. Hämtad 30 mars, 2020, från https://www.skolverket.se/undervisning/grundskolan/nationella-prov-i-grundskolan/forbereda-och-bestalla-prov-i-grundskolan/bestalla-och-hantera-prov-i-grundskolan

​Kommentar: Skolverket är en organisationsförfattare och det är också namnet på hela webbplatsen vilket betyder att du inte behöver skriva ut det i referensen. Inget datum finns på webbsidan så ett hämtningsdatum är då lämpligt.

Källhänvisning i löpande text:

 • Vissa (Avramova, 2019) menar dock att . . .
 • Hos Skolverket (u.å.) finns detta samlat för nedladdning.
 • . . . och det är detta som World Trade Organization (2018) ger en översikt av.

Om en organisation har en etablerad akronym (förkortning) skrivs hela namnet och akronymen ut första gången källan anges. De efterföljande gångerna samma källa citeras används enbart akronymen. 

Första gången:

 • Detta påvisas i en rapport (World Trade Organization [WTO], 2015) . . .
 • . . . och det är detta som World Trade Organization (WTO, u.å.) arbetar för.

Efterföljande gånger:

 • På deras webbplats (WTO, u.å.) framgår det vidare att . . .
 • WTO (u.å.) fortsätter att redogöra för . . .

Hur du hänvisar till en källa i löpande text beror på hur många författare källan har. Mer anvisningar kring detta hittar du under Referenser i text - Översikt.

Läs mer:

Mer om hur du refererar till webbsidor på webbplatsen för APA Style: Webpage on a Website References