Skip to main content

APA – Referenshantering

Tags: Svenska

Webbplatser

Webbplatser

Referenser till webbplatser och webbsidor behöver ett upphov (författare eller organisation), ett år, en titel på webbplatsen eller på artikeln på den webbsidan man hänvisar till samt en länk. En del källor man hittar på en webbsida kan hanteras i enlighet med övriga exempel i exempelsamlingen. En rapport man hittar på en webbplats hanteras som en vanlig rapport med tillagd webblänk, en html-baserad text på en webbsida kan hanteras som en nyhetsartikel, en Wikipedia-artikel som en ett uppslag i ett lexikon eller uppslagsverk etc.

Finns det en författare till webbsidan skall denna anges. Finns det inte någon författare angiven men står en tydligt angiven organisation bakom webbplatsen, anges organisationen som författare. Om inget årtal kan beläggas på webbsidan skriver man u.å. (=utan årtal) inom parentes istället för år. Använd som regel inte copyrightåret, om sådant finns,  Då webbsidor kan redigeras med tiden är det lämpligt att ange hämtningsdatum.

OBS! Om du vill citera en hel webbplats snarare än en specifik undersida på webbplatsen räcker det med att ange webbadressen i den löpande texten. Läs mer om detta på webbplatsen för APA Style: How do you cite an entire website?

 

Grundläggande format:

Efternamn, A. A. (utgivningsår). Titel. Hämtad eventuellt datum från https://xxxx

Organisation. (utgivningsår). Titel. Hämtad eventuellt datum från https://xxxx

​Referenser:

Nicholson, J. (u.å.). APA writing style assistance and grammar pearls. Hämtad 20 mars 2009 från http://userwww.sfsu.edu/~jnichols/APA-Style.htm

World Trade Organization. (u.å.). What is the WTO? Hämtad 18 mars 2019 från https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/whatis_e.htm

 Skolverket. (u.å.). Beställa och hantera prov i grundskolan. Hämtad 20 mars från https://www.skolverket.se/undervisning/grundskolan/nationella-prov-i-grundskolan/forbereda-och-bestalla-prov-i-grundskolan/bestalla-och-hantera-prov-i-grundskolan

Följer man APA (6. uppl) strikt ska utgivningsorten alltså följas av land eller, när det gäller städer i USA, den tvåställiga (dvs består av två bokstäver) förkortningen på staten. 

 

Källhänvisning i löpande text:

 • Vissa (Nicholson, u.å.) menar dock att ...
 • Nicholson (u.å.) har sammanställt detta ...
 • ...och det är detta som World Trade Organization (u.å.) arbetar för.

Om en organisation har en etablerad akronym (förkortning) som man hellre vill använda skriver man ut hela namnet den första gången man citerar källan tillsammans med akronymen och använder enbart akronymen de efterföljande gångerna man citerar samma källa.

Första gången:

 • Detta påvisas i en rapport (World Trade Organization [WTO], 2015) ...
 • ... och det är detta som World Trade Organization (WTO, u.å.) arbetar för.

Efterföljande gånger:

 • På deras webbplats (WTO, u.å.) framgår det vidare att ...
 • WTO (u.å.) fortsätter att redogöra för ...

Direkta citat:

 • När man citerar något ordagrant ska man ange den texten inom citattecken (") och i textciteringen ska man i normala fall också ange sidan från vilken man hämtat citatet.
 • Vanligtvis har texten på en webbsida inte numrerade sidor och man kan då i stället ange rubriken i texten om sådan finns och stycket under den rubriken.
 • Om rubriken är väldigt omfattande kan man skriva den som en förkortning inom citattecken.
 • När stycke anges, använd förkortningen 'st.'.
 • Om texten inte innehåller rubriker och inte är för omfattande kan man enbart ange stycket.

Exempel:

(World Trade Organization, u.å., st. 3)

(Skolverket, u.å., "Prov och bedömningsanvisningar", st. 2)

 

OBS! I APA skriver man ett komma framför &-tecknet, ett så kallat Oxfordkomma (i referenserna, inte i citeringen i löpande text). Enligt svenska kommateringsregler, som är mindre tvingande, kan man utelämna kommatecknet framför &-tecknet men man bör göra detta konsekvent vid alla dessa tillfällen. Hör med din lärare i de fall du är osäker på hur hen vill ha det. Om du skriver på engelska ska du dock följa APA strikt i detta avseende!