Skip to Main Content

APA – Referenshantering

Tags: Svenska

Webbplatser

 • Finns det en författare till webbsidan skall denna anges.
 • Finns det inte någon författare angiven men står en tydligt angiven organisation bakom webbplatsen, anges organisationen som författare.
 • Ange datum så specifikt som möjligt, t ex År-dag-månad, År-månad, eller bara År.
 • Om inget årtal kan beläggas på webbsidan skriver du u.å. (=utan årtal) inom parentes istället för år.
 • Om webbsidan kan antas komma att redigeras med tiden är det lämpligt att ange hämtningsdatum.
OBS! Om du vill citera en hel webbplats snarare än en specifik undersida på webbplatsen räcker det med att ange webbadressen i den löpande texten. Mer information om hur man refererar till hela webbplatser på webbplatsen för APA Style: Whole Website References

Grundläggande format:

Efternamn, A. A. (utgivningsår). Titel på webbsidan. Webbplatsens namn. https://xxxx

Organisation. (utgivningsår). Titel på webbsidan. Webbplatsens namn. https://xxxx

 

OBS! Om organisationsnamn och namn på webbplats är samma, behöver du bara skriva ut det på författarplatsen. Se exempel nedan.

​Exempel:

Webbsida med angiven författare

Avramova, N. (2019, 3 januari). The secret to a long, happy, healthy life? Think age-positive. CNN. https://www.cnn.com/2019/01/03/health/respect-toward-elderly-leads-to-long-life-intl/index.html

Webbsida med organisation som författare (samma som namnet på webbplatsen)

World Trade Organization. (2018, 24 maj). The top 10 causes of death. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/the-top-10-causes-of-death

 

Skolverket. (u.å.). Beställa och hantera prov i grundskolan. Hämtad 30 mars, 2020, från https://www.skolverket.se/undervisning/grundskolan/nationella-prov-i-grundskolan/forbereda-och-bestalla-prov-i-grundskolan/bestalla-och-hantera-prov-i-grundskolan

 

1177 Vårdguiden. (2019). Hortons huvudvärk. https://www.1177.se/Jonkopings-lan/sjukdomar--besvar/hjarna-och-nerver/smarta-och-huvudvark/hortons-huvudvark/

Källhänvisning i löpande text:

 • Vissa (Avramova, 2019) menar dock att . . .
 • Hos Skolverket (u.å.) finns detta samlat för nedladdning.
Om en organisation har en etablerad akronym (förkortning) skrivs hela namnet och akronymen ut första gången källan anges. Akronymen skrivs inom hakparenteser. De efterföljande gångerna samma källa citeras används enbart akronymen. Se exempel nedan:

Första gången:

 • Detta påvisas i en rapport (World Trade Organization [WTO], 2015) . . .
 • . . . och det är detta som World Trade Organization (WTO, u.å.) arbetar för.

Efterföljande gånger:

 • På deras webbplats (WTO, u.å.) framgår det vidare att . . .
 • WTO (u.å.) fortsätter att redogöra för . . .

Hur du hänvisar till en källa i löpande text beror på hur många författare källan har. Mer anvisningar kring detta hittar du under Referenser i text - Översikt.

Läs mer:

Mer om hur du refererar till webbsidor på webbplatsen för APA Style: Webpage on a Website References