Loading...

New / Trial Databases

Loading...
The following databases are newly acquired or being evaluated for a future subscription.
New
Svenska skrivregler är det allmänna rättesnöret i Sverige för skrivtekniska frågor och ett oumbärligt hjälpmedel för alla som skriver i sitt arbete, i sin utbildning eller för sitt nöjes skull. Denna digitala version av den tryckta boken har en uppbyggnad som är anpassad för användning på mobil, surfplatta och dator.
Loading...

Try our browser extension

Our browser extension Lean Library gives you easy access to content licensed by the library anywhere on the web.

Read more & install
title
Loading...