Loading...

New / Trial Databases

Loading...
The following databases are newly acquired or being evaluated for a future subscription.
New
Juno (tidigare Karnov) Innehåller kommenterad lagstiftning, oftast med länkar till förarbeten och rättspraxis. Juno innehåller också referat av domar från HD, Regeringsrätten, Arbetsdomstolen och hovrätterna samt avgöranden från JO, JK och ett antal myndigheter. Rättsfallsreferaten innehåller ibland länkar till lagparagrafer och kommentarer till lagarna. Tidskrifterna Svensk juristtidning och Ny juridik finns i fulltext.
New
medRxiv is for the distribution of preprints that are complete but unpublished manuscripts describing health research. Research articles, systematic reviews and meta-analyses, clinical research design protocols and data articles may be posted.
Loading...

Try our browser extension

Our browser extension Library Access gives you easy access to content licensed by the library anywhere on the web.

Read more & install
title
Loading...