Skip to Main Content

Media- och Kommunikations­vetenskap

Dagstidningar

Utländska dagstidningar

Dagsaktuella tidningar och tidskrifter från hela världen går att läsa via PressReader.

Retriever Mediearkivet innehåller förutom svenska tidningar och tidskrifter även finlandssvenska Hufvudstadsbladet och ett stort antal norska tidskrifter samt material från nyhetsbyråer och webbsidor från hela världen.

Vissa ekonomiska dagstidningar, som Financial Times och Wall Street Journal, är tillgängliga i databasen ABI/INFORM.

Biblioteket har även en tryckt prenumeration på Financial Times. Tidningen finns att läsa i tidskriftsrummet.

Svenska tidningar

Svenska dagstidningar

De flesta svenska dagstidningar finns tillgängliga i fulltext i databasen Retriever Mediearkivet.

Täckningen bakåt i tiden skiljer sig åt, men för de största tidningarna går det att läsa artiklar från början eller mitten av 1990-talet och fram till dagens nummer. Titta under ”visa källor” för att se från vilket år en specifik tidning finns tillgänglig.

I Kungliga bibliotekets databas Svenska Dagstidningar finns ett tiotal svenska dagstidningar digitaliserade från sitt startår och ytterligare 300 tidningar med artiklar från 2014 och framåt. Det går att söka i databasen på webben, men det mesta av innehållet är upphovsrättsskyddat och bara tillgängligt via en dator i biblioteket (den lilla datorsalen på tredje våningen).

Dagsaktuella tidningar och tidskrifter från hela världen går också att läsa via PressReader.

Artiklar ur svenska dagstidningar mellan 1986 och 2003 som finns registrerade i databasen Artikelsök, finns på mikrofiche. Kontakta personalen för att få tillgång till mikrofiche och läsare.

På Stadsbiblioteket i Jönköping finns svenska tidningsartiklar på mikrofilm 1970-1982 och på mikrofiche 1983-2003. Jönköpings-Posten finns sedan 1865 och Smålands Folkblad från 1901.

Tryckta svenska dagstidningar

  • Dagens Industri
  • Dagens Nyheter
  • Göteborgs-Posten
  • Jönköpings-Posten
  • Svenska Dagbladet

​Fria dagstidningar på Internet