Skip to Main Content

Media- och Kommunikations­vetenskap

Tryckta böcker

De tryckta böckerna inom media och kommunikation kan vara placerade på olika platser i biblioteket beroende på  inriktning. Här är några av de mest använda hyllorna:

  • 070 - Nyhetsmedier, journalistik och publicering
  • 078 - Dagstidningar: Norden
  • 302.2 - Kommunikation
  • 302.23 - Media
  • 303.483 - Teknik och social förändring