Skip to Main Content

Globala studier

Länder, statistik och länkar

Tabbar

Dag Hammarskjöldbiblioteket

Stiftelsen Dag Hammarskjöldbiblioteket i Uppsala har till uppgift att sprida kännedom om internationella frågor. Stiftelsens uppdrag är också att verka för internationell förståelse och samarbete i Dag Hammarskjölds anda med utgångspunkt i FN:s verksamhet.
http://www.stiftelsendaghammarskjoldbiblioteket.se/

DagDok, Dag Hammarskjöldbibliotekets guide till FN och FN-dokumentation.
http://dagdok.org/

Tänk på att det ofta är ett eller flera års eftersläpning i publiceringen av statistik. Förutom själva insamlandet ska uppgifterna också sammanställas och analyseras. Tänk också på att statistiken endast anger de uppgifter som varit möjliga att samla in vid tillfället och att de inte nödvändigtvis beskriver de faktiska förhållandena. Det är också så att typen av uppgifter som samlas in ändras under årens lopp.

I nedanstående lista finns exempel på organisationer som publicerar statistik.