Skip to Main Content

Globala studier

Encyklopedier och uppslagsverk

Encyklopedier och uppslagsverk

Encyklopedier och uppslagsverk innehåller korta, grundläggande texter om begrepp inom olika områden och är väldigt användbara när du behöver en introduktion till ett ämne som är nytt för dig. Ibland innehåller de också referenslistor som kan leda dig vidare.

Exempel på encyklopedier och uppslagsverk inom IA-området

Fler encyklopedier och uppslagsverk hittar du i Primo.