Skip to Main Content

Globala studier

Artiklar

Det finns olika typer av tidskriftsartiklar och de publiceras i olika typer av tidskrifter, till exempel branschtidskrifter eller vetenskapliga tidskrifter. Vetenskapliga artiklar presenterar nya forskningsresultat eller nya teorier, men de kan också vara översikter över tidigare publicerade forskningsresultat. Innan en vetenskaplig artikel publiceras genomgår den en så kallad peer review-process där andra forskare inom ämnet granskar artikeln och bedömer om den bör publiceras eller inte.

Biblioteket vid North Carolina State University har gjort en film som på bara tre minuter förklarar vad peer review innebär.

 https://www.youtube.com/watch?v=rOCQZ7QnoN0&t=90s

 

Tips! Läs mer om Peer Review.

Databaser och söktjänster

Det finns flera olika typer av söktjänster och databaser.

Till en början kanske du vill söka brett för att ta reda på hur mycket som verkar vara skrivet inom ditt område.

För mer precisa sökningar där du kan använda dig av olika söktekniker och kan avgränsa till vetenskapliga artiklar är artikeldatabaser en bra idé. Några är av allmän karaktär och spänner över många ämnesområden t.ex ProQuest Central medan andra, som Social Science Premium Collection fokuserar på ett smalare forskningsfält. 

Det finns också citeringsdatabase där du hittar information om hur en artikel har använts av andra forskare. Du kan därmed följa hur forskningsresultaten använts, hur forskningen utvecklats samt hitta nyare artiklar utifrån en befintlig, intressant artikel.

Nedan följer utvalda exempel på artikeldatabaser av de olika typerna som kan vara användbara för IA-området. Du hittar ännu fler via Databaser A-Ö.

Ämnesövergripande databaser - bra att börja med

Ämnesdatabaser

Citeringsdatabaser