Skip to Main Content

Internationellt arbete

Artiklar

Artiklar

 

Artiklar

Det finns olika typer av tidskriftsartiklar och de publiceras i olika typer av tidskrifter, till exempel branschtidskrifter eller vetenskapliga tidskrifter. Vetenskapliga artiklar presenterar nya forskningsresultat eller nya teorier, men de kan också vara översikter över tidigare publicerade forskningsresultat. Innan en vetenskaplig artikel publiceras genomgår den en så kallad peer review-process där andra forskare inom ämnet granskar artikeln och bedömer om den bör publiceras eller inte.

Biblioteket vid North Carolina State University har gjort en film som på bara tre minuter förklarar vad peer review innebär.

 https://www.youtube.com/watch?v=rOCQZ7QnoN0&t=90s

 

Tips! Läs mer om Peer Review.
Databaser och söktjänster

Det finns flera olika typer av söktjänster och databaser.

Till en början kanske du vill söka brett, då kan söktjänsten Google Scholar vara bra. Här kan det dock vara svårt att avgöra om en artikel är vetenskaplig eller ej. Då kan Ulrichsweb vara till hjälp och tala om om tidskriften är peer-reviewed.

För mer precisa sökningar där du kan använda dig av olika söktekniker och kan avgränsa till vetenslkapliga artiklar är artikeldatabaser en bra idé. Några är av allmän karaktär och spänner över många ämnesområden t.ex ProQuest, medan andra, som Sociological Abstracts fokuserar på ett enda ämnesområde, så kallade ämnesdatabaser.

Det finns också citeringsdatabaser, t. ex Scopus där du hittar information om hur en artikel har använts, alltså citerats av andra forskare. Du kan därmed följa hur forskningsresultaten använts, hur forskningen utvecklats samt hitta nyare artiklar utifrån en befintlig, intressant artikel. 

Nedan följer utvalda exempel på artikeldatabaser av de olika typerna som kan vara användbara för IA-området. Du hittar ännu fler via Databaser A-Ö.

 

Tips! Läs mer om hur du väljer sökverktyg.

Allmänna, breda databaser och söktjänster

Ämnesdatabaser

Citeringsdatabaser

Bibliotekarie / Librarian

Profile Photo
Sofia Nodén
Contact:
036-101037