Skip to Main Content

Sjuksköterska

Läs om vetenskapliga artiklar

Vad är en vetenskaplig artikel?

För att utveckling ska kunna ske inom ett ämnesområde måste forskningsresultat prövas och spridas. Vetenskapliga artiklar är en vanlig publikationsform. Du hittar dem med hjälp av databaser. En vetenskaplig artikel måste genomgå en granskning av experter för att bli accepterad för publicering. Denna process kallas för peer review. 

Biblioteket vid North Carolina State University har gjort en bra film som förklarar peer review-processen på tre minuter:

Tips! Läs mer om vetenskapliga artiklar.