Skip to Main Content

Human Resources

Psykologi

Söka artiklar

Det finns flera olika typer av söktjänster. Några är av allmän karaktär och spänner över många ämnesområden och söker i många källor samtidigt medan andra fokuserar på ett ämnesområde, så kallade ämnesdatabaser. Innehållet i en ämnesdatabas är särskilt utvalt och kvalitetsgranskat medan en söktjänst har som mål att hitta så mycket som möjligt. 

I databaserna finns information om hur en artikel har använts. Du kan alltså se vilka andra forskare som citerat artikeln och på så sätt hitta andra relevanta artiklar. Du kan också följa hur forskningsresultaten använts och hur forskningen utvecklats.

Nedan följer exempel på artikeldatabaser och söktjänster som kan vara användbara för dig som läser psykologiinriktningen inom HR-programmet..

Tips! Läs mer om hur du väljer sökverktyg.

Databaser inom ämnet psykologi