Skip to Main Content

Human Resources

Handböcker

Handböcker

I akademiska sammanhang är handböcker (handbooks) teoretiska översiktsverk som du kan använda för att skaffa dig en snabb överblick över ett forskningsområde. Ofta är det välrenommerade forskare som i olika kapitel sammanfattar och strukturerar den forskning som bedrivits inom det aktuella området. Kapitlen avslutas vanligtvis med en referenslista som du kan använda för vidare efterforskningar.
Med hjälp av en handbok kan du snabbt sätta dig in i ett ämne, dess termer och begrepp samt identifiera tongivande forskare inom området.

Exempel på handböcker inom HR-området

Fler handböcker hittar du i Primo. Sök på handbook samt den term du önskar, t.ex "Human Resource Management".