Skip to Main Content

Human Resources

Kom igång med din sökning

Du kommer långt genom att söka i bibliotekets söktjänst Primo som innehåller alla de resurser som biblioteket ger tillgång till. Där hittar du böcker, artiklar och andra publikationer som biblioteket ger tillgång till i tryckt eller elektronisk form.

Om du behöver göra en mer specifik sökning efter vetenskapliga publikationer kan det vara bättre att använda någon av de databaser som biblioteket ger tillgång till. Nedan hittar du några ämnesövergripande databaser som kan vara användara för dig. Under fliken Företagsekonomi och Psykologi till vänster hittar du mer ämnesspecifika databaser. 

Ibland finns artiklarnas fulltexter direkt i databasen och ibIand har biblioteket en prenumeration som gör att du får tillgång till fulltext.  Då klickar du på den lila Access from JU-knappen för att hitta fulltext:

 Access from JU

Artiklar som varken ingår i bibliotekets prenumerationer eller finns fritt tillgängliga via Google Scholar kan beställas som fjärrlån.

Ämnesövergripande databaser

Om du behöver göra en mer specifik sökning efter vetenskapliga publikationer kan det vara bättre att använda någon av de databaser som biblioteket ger tillgång till. Nedan hittar du några ämnesövergripande databaser som kan vara användbara för dig. Under fliken Företagsekonomi och Psykologi till vänster hittar du mer ämnesspecifika databaser. 

Ibland finns artiklarnas fulltexter direkt i databasen och ibIand har biblioteket en prenumeration som gör att du får tillgång till fulltext.  Då klickar du på den lila Access from JU-knappen för att hitta fulltext:

 Access from JU

Artiklar som varken ingår i bibliotekets prenumerationer eller finns fritt tillgängliga via Google Scholar kan beställas som fjärrlån