Skip to main content

Talböcker och talsynteser

Tags: Svenska

Vad är talböcker?

Vad är talböcker?

En talbok är en inläst version av en utgiven bok. Den görs för personer med olika former av läsnedsättningar. All slags litteratur läses in som talböcker, men för dig som student är förmodligen kurslitteraturen den mest intressanta. Talböckerna skapas ibland med mänskligt tal och ibland med talsyntes. Vissa av talböckerna innehåller både tal och text, medan andra bara innehåller tal. 

Är det någon skillnad på ljudböcker och talböcker?

Ja, ljudböcker är kommersiellt utgivna och kan köpas av alla som är intresserade. Talböcker skapas med stöd av § 17 i upphovsrättslagen och bekostas med offenliga medel. De är endast till för personer med någon form av läsnedsättning.

Bibliotekarie

Gustav Lindqvist's picture
Gustav Lindqvist
Contact:
+46 (0) 36 10 10 13