Skip to main content

Talböcker och talsynteser

Tags: Svenska

Vem får läsa talböcker?

Vem får läsa talböcker?

Alla som har någon form av läsnedsättning får låna och använda talböcker. En läsnedsättning betyder att du behöver få en tryckt bok anpassad för att kunna läsa den. Du behöver inte ha något intyg för att få låna talböcker.

Exempel på olika former av läsnedsättningar:

  • Läs- och skrivsvårigheter
  • Synnedsättning
  • Rörelsehinder
  • Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som autism och adhd
  • Ångest- och stressrelaterade åkommor
  • Koncentrationssvårigheter
  • Tillfälliga läsnedsättningar

Om ditt eget språk inte är svenska:

Om du har svårt att läsa på svenska för att du har ett annat modersmål räknas det inte som en läsnedsättning. Om du däremot har svårt att läsa på ditt modersmål har du rätt att använda talböcker. 

Bibliotekarie

Gustav Lindqvist's picture
Gustav Lindqvist
Contact:
+46 (0) 36 10 10 13