Skip to Main Content

Lärare och förskollärare

Barn- och ungdomsböcker

Inspireras av Malmö universitetsbiblioteks guide till barn- och ungdomslitteratur. Där finns bland annat tips om:

  • hur du kan hålla dig uppdaterad om barn- och ungdomsböcker
  • hur du hittar barn- och ungdomsböcker på olika teman
  • hur du kan arbeta med skönlitteratur i skolan
  • böcker till elever med svenska som andraspråk
  • läsning för elever med funktionsnedsättningar.