Skip to Main Content

Gerontologi

Kom igång med din sökning

Från ämne till sökord

För att du ska kunna hitta så relevant information som möjligt krävs lite planering:

1. Formulera din forskningsfråga

Vad behöver du information om? Försök formulera dig så tydligt som möjligt.

Exempel:

Vilken effekt har musik på vård och rehabilitering hos äldre människor?

2. Vilken typ av information söker du?

Ska informationen vara vetenskaplig? I så fall är det i första hand vetenskapliga artiklar från vetenskapliga tidskrifter du ska söka efter. Även rapporter, konferensbidrag och avhandlingar kan vara relevanta. Vill du fånga en aktuell debatt kan dagstidningar eller yrkestidskrifter vara användbara. Böcker kan också fungera bra för att till exempel förklara en teori eller ge en bakgrund.

Du behöver förmodligen begränsa din sökning. Vanliga avgränsningar är tid, geografi och språk.

Exempel:

Fokus är att hitta vetenskapliga studier kring musik kopplat till vård och rehabilitering av äldre I artiklarna ska deltagarna vara över 65 år gamla och från de nordiska länderna. Språk begränsas till svenska och engelska och artiklarna ska vara från 2011-2021.

3. Välj sökverktyg

För att få en överblick bland många olika publikationstyper kan bibliotekets söktjänst Primo vara en bra start. Även Google Scholar kan vara bra för att få en översikt. När du behöver söka mer specifikt och vill kunna hitta ett urval av relevanta artiklar är någon av bibliotekets databaser smidigast att använda.

Exempel:

Först görs en översiktsökning i Primo. Den huvudsakliga sökningen sker i databaserna Cinahl, Medline och PsycInfo. Även den svenska databasen SwePub kan vara relevant.

4. Välj sökord

Utgå från din frågeställning när du väljer sökord och välj ut de mest betydelsebärande orden. Fundera över synonymer till orden. När du testar att söka kanske du hittar en bra källa och du kan då använda den för att hitta fler sökord. Om det är en vetenskaplig artikel kan du undersöka titel, abstract och nyckelord för att hitta fler sökord. Obs! Tänk på att du behöver översätta dina ord till engelska för att söka i de flesta databaserna. Svensk MeSH, Karolinska Institutets sökordstjänst för medicinska sökord, kan vara en bra start för att hitta bra sökord på engelska. 

Exempel:

Sökord med synonymer:

Musik: music, songs, singing

Vård: care, health care

Rehabilitering: rehabilitation

Äldre: aged, elderly, geriatric

5. Sök

Sökprocessen handlar mycket om att testa sig fram. Använd dina sökord och se vad du hittar. Lägg till eller ta bort ord eller använd bredare eller smalare termer. Utvärdera vad du hittar och justera din sökning för att göra den så träffsäker som möjligt.

Läs mer

Du kan läsa mer om de olika stegen i sökprocessen i Högskolebibliotekets guide Lär dig söka - steg för steg

Om du vill läsa mer om hur du genomför en avancerad sökning är Karolinska Institutets universitetsbibliotekets guide till att göra en systematisk litteraturöversikt som examensarbete en bra start.