Skip to Main Content

Kvalitetsförbättring inom hälsa och välfärd

Välj databas

Passande databaser

Nedan finns länkar till ämnesinriktade databaser inom sjukvårdsområdet. Ibland finns artiklarnas fulltexter direkt i databasen och ibIand har biblioteket en prenumeration som gör att du får tillgång till fulltext.  Då klickar du på den lila Access from JU-knappen för att hitta fulltext:

Access from JU

Artiklar som varken ingår i bibliotekets prenumerationer eller finns fritt tillgängliga via Google Scholar kan beställas som fjärrlån.

Omvårdnad

Medicin

Psykologi

Pedagogik

Socialt arbete

Ämnesövergripande