Skip to Main Content

Juridik

Tags: SvenskaSubjects: Law

Rättskällor

Svenska rättskällor

Tryckta källor

Juridiskt material som lagar (i Svensk författningssamling - SFS), förarbeten (i bland annat riksdagstrycket) och rättsfall finns som tryckta böcker i biblioteket. Särskilt det äldre materialet finns ofta bara i tryckt form.

Riksdagstryck

Riksdagstrycket är placerat längs den blå väggen på bottenvåningen i biblioteket. Riksdagstrycket för 2002/2003 och senare står framme, äldre år efterfrågas i informationsdisken (biblioteket har riksdagstryck från 1868 och framåt).

För att underlätta sökning i det äldre riksdagstrycket finns register vid samma hylla (finns för åren 1809 till 2002/2003).

Kungliga biblioteket har digitaliserat och gjort riksdagsdokument från 1521 och fram till enkammarriksdagens införande 1971 tillgängliga för alla.

Läs mer: 450 år av riksdagshistoria på nätet

Svensk författningssamling - SFS (de svenska lagarna)

Från 2018 publiceras SFS enbart på nätet. Biblioteket har den tryckta utgåvan för åren 1825-2016. År 1970 till 2016 står placerade vid samma vägg som riksdagstrycket. Äldre årgångar efterfrågas i informationsdisken.

Offentliga utredningar

SOU- och Ds-serierna finns i tryckt form till och med 2009 med placering i magasin, senare bara på regeringens webbplats.

Många lagtextkommentarer finns också som tryckta böcker. Sök i Primo med ämnesordet "lagar" för att se vad som finns.

Elektroniska källor

Det mesta av det juridiska källmaterialet finns också i elektronisk form. Mycket finns fritt på nätet i t.ex. Lagrummet, på riksdagen och regeringens webbsidor. Oftast hittar man dock mer information om materialet och kan lätt läsa kommentarer med mera i databaser som Juno.

Äldre riksdagstryck och SOU:er har digitaliserats av Kungliga biblioteket. Riksdagstryck från 1521 till 1970 samt Statens offentliga utredningar från 1922-1999 finns tillgängligt. Svensk författningssamling (SFS) publiceras sedan 2018 endast online.

Svenska lagar i engelsk översättning

Bara enstaka svenska lagar är översatta till engelska. Översättningarna är gjorda i informationssyfte och har ingen legal status.