Skip to Main Content

Juridik

Tags: SvenskaSubjects: Law

Internationella rättskällor

Juridiskt källmaterial från andra länder kan ofta hittas på Internet. De flesta länder publicerar gällande lagstiftning på nätet och i vissa fall finns även översättningar till engelska av utvalda lagar. Rättsfallsreferat finns i mindre utsträckning fritt tillgängligt. Startpunkter för att hitta juridiskt material från olika länder är: