Skip to Main Content

Juridik

Tags: Svenska Subjects: Law

Internationella rättskällor

Internationella rättskällor

Juridiskt källmaterial från andra länder kan ofta hittas på Internet. De flesta länder publicerar gällande lagstiftning på nätet och i vissa fall finns även översättningar till engelska av utvalda lagar. Rättsfallsreferat finns i mindre utsträckning fritt tillgängligt. Startpunkter för att hitta juridiskt material från olika länder är: 

Bibliotekarie / Librarian

Profile Photo
Sofia Nodén
Contact:
036-101037