Skip to Main Content

Byggnadsteknik

Standarder

En standard är en gemensam lösning på ett återkommande problem. Syftet med standarder är att skapa enhetliga rutiner att enas kring. I tekniska sammanhang är standarder olika resultat i form av beskrivningar, regler, normer och rekommendationer för användning. Det kan också vara dokument innehållande sådana resultat.

I databasen SIS standarder (f.d. e-nav) kan du söka bland tusentals standarder. SIS standarder är en tjänst från SIS, Swedish Standards Institute. De standarder som högskolan har tillgång till kan du läsa i fulltext. De andra ser du en förhandsvisning av. Kontakta mig om du har behov av en standard som inte finns tillgänglig i fulltext via SIS standarder.

Du har även tillgång till IEEE-standarder i databasen IEEE Xplore Digital Library.