Skip to Main Content

Byggnadsteknik

Handböcker

Introduktion

Publikationstypen handböcker står i akademiska sammanhang för teoretiska översiktsverk, inte praktiska handledningar. Handböcker innehåller ett antal kapitel som belyser olika aspekter av ett övergripande område. Det gör att du kan läsa in dig på ett område, få kännedom om de olika teorier som används inom forskningen, identifiera de viktigaste författarna och få en bra referenslista över de viktigaste bidragen inom ämnet. De är bra startpunkter i skrivprocessen, bland annat eftersom de många gånger ger en orientering i de olika termer och begrepp som används inom området.

Här presenteras några handböcker inom byggområdet. För att hitta fler kan du i Primo söka på handbook och ditt ämnesområde.