Skip to Main Content

Ljusdesign

Handböcker

Vad är en handbok?

Med handböcker avses i det här fallet teoretiska översiktsverk, inte praktiska handledningar. Handböcker innehåller ett antal kapitel som belyser olika aspekter av ett övergripande område. Det gör att du kan läsa in dig på ett område, få kännedom om de olika teorier som används inom forskningen, identifiera de viktigaste författarna och få en bra referenslista över de viktigaste bidragen inom ämnet.

Handböcker ger en orientering i de olika termer och begrepp som används inom området. Det gör denna typ av publikationer till bra startpunkter som också kan fungera som genvägar till viktiga originalkällor.

Tips på handbok