Skip to Main Content

Ljusdesign

Encyklopedier & ordlistor

Encyklopedier & uppslagsverk

Uppslagsverk av olika slag är ofta en bra första introduktion till ett ämne och ger grundläggande definitioner av de begrepp som används inom området. Här kan man hitta exempel på viktiga termer inom en disciplin och använda dem som sökord när man gör sökningar i en databas.

Många gånger kan artiklar och uppslagsord i uppslagsverk och encyklopedier innehålla referenser till vidare läsning.

Här presenteras några utvalda ämnesspecifika uppslagsverk och ordlistor. Sök i Primo för att hitta fler.

Ämnesspecifika ordlistor