Skip to Main Content

Logistik och ledning

Välkommen

Kom igång direkt:

Vill du hitta böcker och annat material som biblioteket har tillgång till?

Vill du hitta vetenskapligt material?

Här har du några databaser som kan vara bra att börja med när du vill hitta vetenskapliga artiklar eller andra typer av vetenskapligt material. Scopus är bred och ämnesövergripande. De andra är mer nischade. Du hittar fler passande databaser i menyn till vänster. 

 

Vill du hitta tryckta böcker

Här har du några av hyllorna med tryckta böcker på biblioteket:

  • 658.5 - Produktionsstyrning
  • 658.56 - Produkthantering, förpackning
  • 658.562 - Kvalitetskontroll
  • 658.7 - Materialadministration
  • 658.72 - Inköpsorganisation

Ska du referera till en källa?