Skip to Main Content

Logistik och ledning

Encyklopedier

Uppslagsverk är ofta en bra första introduktion till ett ämne för att få grundläggande definitioner, begrepp och termer att använda i sin fortsatta sökning.

Här är några förslag på uppslagsverk inom området. Allmänna uppslagsverk finns att söka i Primo och i databaslistan.