Skip to Main Content

Publiceringsstrategi

1. Din utgångspunkt

1. Din utgångspunkt

En bild som visar första steget i publiceringsprocessen: Din utgångspunkt.

Att välja tidskrift att publicera sig i är ofta beroende av vilka mål man har med publiceringen. Det kan skilja sig om du är doktorand eller senior forskare. Frågan är vad du vill eller måste prioritera utifrån ditt eget sammanhang (din karriär) såväl som de externa krav du har från din arbetsgivare eller från en extern forskningsfinansiär. Här följer ett antal frågeställningar i sammanhanget sett utifrån ett par övergripande aspekter:
 

Tidsaspekten

  • Behöver jag få min artikel publicerad så snabbt som möjligt? 
  • Är det viktigare att jag publicerar mig i den tidskrift jag tycker passar bäst även om det finns risk att jag förlorar tid vid eventuell refusering eller att det kan inbegripa många revideringar av artikeln på grund av peer review-processen?
     

Externa krav

  • Har min arbetsgivare krav eller önskemål om var jag bör publicera mig?
  • Är det viktigt att tidskriften finns med i vissa databaser, som exempelvis Web of Science?
  • Är det viktigt att tidskriften har hög prestige, t ex hög impact factor?
  • Om jag har fått stöd av en finansiär, har de något krav på att jag publicerar mig open access, dvs att jag måste se till så att artikeln kan göras fritt tillgänglig för alla?

 

Dessa frågeställningar är viktiga att reflektera över då de i mångt och mycket kan komma att styra ditt val av tidskrift. I de följande stegen (2-5) kommer vi att utifrån de övergripande stegen presentera olika aspekter av dem samt beskriva de olika resurser man kan använda för att få svar på de frågor man ställs inför.