Skip to Main Content

Publiceringsstrategi

Tidskriftsidentifikation via databassökning

Tidskriftsidentifikation via databassökning

Vid sökning på ett specifikt ämne i en databas kan man via databasens filtreringsfunktioner (limits) se hur ens träffar distribueras över tidskrifter. Tanken är att man kan identifiera vilka tidskrifter som täcker flest artiklar inom området utifrån den sökning man har utfört. Man bör överväga att också begränsa utsökningen till de senare åren för att få en så uppdaterad bild som möjligt.

Exempel i databasen Scopus

Vi börjar med att göra en sökning med nyckelord (kan vara fraser eller enstaka ord). Vad man framförallt bör reflektera över här är att resultaten kan te sig väldigt olika beroende på graden av specificitet. Om man får få träffar bör man söka mer övergripande.

Exempel på en sökning i Scopus.

 

Därefter bör man överväga att begränsa sökresultatets år. I det här fallet väljer vi (något godtyckligt) de senaste åtta åren och väljer att ytterligare begränsa träffresultatet genom att klicka på Limit to.

Bild av Limiters i Scopus.

 

Därefter kan man se under rubriken Source title hur antalet artiklar har distribuerats över tidskrifter. Dessa kan man sedan titta närmare på via deras hemsidor (se avsnitt 3. Analysera tidskrifterna).

Bild på olika tidskrifter i Scopus.

 

Exempel i databasen Web of Science

I databasen Web of Science kan man utföra samma typ av tidskriftsidentifiering som i Scopus och andra databaser. Men de har även en funktion som heter Analyze results med vilken man också kan ladda ned resultaten som en textfil med mera.

Vi börjar med att göra en liknande sökning. Topic-fältet hittar sökorden i artiklarnas titlar, abstract och nyckelord.

Bild på sökning i Web of Science.

 

Om vi vill begränsa åren till de senare kan vi göra det under Publication Years. Vill vi välja fler klickar vi på more options/values. Vi klickar sedan på Refine.

Bild på markerade årtal i Web of Science.

 

Därefter klickar vi på länken Analyze Results:

Bild på Analyze results-funktionen i Web of Science.

 

Vi väljer att ta fram en lista på tidskrifter i fallande ordning, rankade efter antal artiklar som matchar vår sökning genom att välja Source Titles och klicka på Analyze. Vi kan också välja hur många resultat vi vill ha samt ladda ned listan som en textfil (.txt) via knappen Save Analysis Data to File:

Bild på hur man sparar analysresultat i Web of Science.

 

Man kan också, i de allra flesta databaser, även välja att begränsa med till exempel en viss ämneskategori om man har sökt på ett begrepp som används inom flera skilda discipliner. Detta kan givetvis också göras genom att använda begränsande sökord.