Skip to Main Content

Publiceringsstrategi

Ämnesspecifika tidskriftslistor

Ämnesspecifika tidskriftslistor

Det finns ett antal ämnesspecifika tidskriftslistor att tillgå, ofta sammanställda av en expertpanel inom ett specifikt område. Här kommer ett antal av dessa presenteras. Urvalet nedan är dock på intet sätt fullständig.


Ekonomi

Journal Quality List

En lista som sammanställs av Anne-Wil Harzing, professor i International Management vid Middlesex University i London. Sammanställningen inbegriper 18 olika rankningar och inkluderar sammanlagt drygt 900 tidskrifter inom områdena nationalekonomi, finansiering, redovisning, management och marknadsföring.

Några av listorna som täcks av Journal Quality List är:

ABDC Journal Quality List - Master Journal List

Australian Business Deans Council (ABDC) sammanställer listan för australienska handelshögskolor och de använder sig av kvalitetsindikatorerna C, B, A och A*.

ABS Academic Journal Guide 2021 (registrering krävs)

En lista sammanställd av brittiska Chartered Association of Business Schools (ABS). De använder sig av kvalitetsindikatorerna 1, 2, 3, 4 och 4* (se sidan 12 i deras Methodology). Tidigare versioner av guiden:

Financial Times 50 Ranking

Financial Times sammanställer en 50-topplista på tidskrifter som används i bedömningen av deras rankning av handelshögskolor (Business School Rankings)

Medicin och hälsovetenskap

Alfabetisk förteckning över tidskrifter förtecknade i SweMed+

En lista via Karolinska Institutet (KI) över tidskrifter som indexeras i SweMed+.

Utbildningsvetenskap

Svenska och nordiska vetenskapliga tidskrifter

En lista över svenska och nordiska vetenskapliga utbildningstidskrifter sammanställd av biblioteket vid Malmö Universitet.

Educational Technology Journals (Peer Reviewed)

En lista över tidskrifter inom utbildningsteknologi, utbildningsplattformar, e-lärande m.m. sammanställd av International Society for Educational Technology (ISET).

Teaching and Learning in Higher Education - Journals

En lista över tidskrifter inom lärande i högre utbildning sammanställd av UCS Library.