Skip to main content

Publiceringsstrategi

Tags: General, Svenska

Ämnesspecifika tidskriftslistor

Ämnesspecifika tidskriftslistor

Det finns ett antal ämnesspecifika tidskriftslistor att tillgå, ofta sammanställda av en expertpanel inom ett specifikt område. Här kommer ett antal av dessa presenteras. Urvalet nedan är dock på intet sätt fullständig.
 

Journal Quality List (ekonomi)

En lista som sammanställs av Anne-Wil Harzing, professor i International Management vid Middlesex University i London. Sammanställningen inbegriper 18 olika rankningar och inkluderar sammanlagt drygt 900 tidskrifter inom områdena nationalekonomi, finansiering, redovisning, management och marknadsföring.

Några av listorna som täcks av Journal Quality List är:

Librarian

Stefan Carlstein's picture
Stefan Carlstein
Contact:
Jönköping University Library
+46 (0)36 10 10 15