Skip to Main Content

Publiceringsstrategi

Vilken inriktning har tidskriften?

Vilken inriktning har tidskriften?

De första frågorna man bör ställa sig är Vilken inriktning har tidskriften? Vilken typ av artiklar publicerar man? Passar mitt manuskript in i den här tidskriften?

För att kunna besvara dessa frågor kan vi gå till tidskriftens hemsida. Läs beskrivningen av tidskriftens inriktning via rubriker som Aims & Scope och Author Guidelines etc. Här är ett exempel på en sådan beskrivning:

Bild på exempel av Beskrivning i en tidskrift.

Beskrivningen ovan ger en bild av vilka ämnen som den inriktar sig mot, vilken typ av artiklar den publicerar men även vilken typ av inriktning av artiklar som de gärna tar emot ("Authors are encouraged to submit manuscripts which bridge the gaps between research, development and implementation."). De beskriver också den tänkta målgruppen för tidskriftens artiklar. Utifrån denna typ av information kan man göra en bättre matchning av sitt manuskript gentemot tidskriften.

 

  Selecting a Suitable Target Journal for Your Manuscript [6:59]