Skip to Main Content

Publiceringsstrategi

Vilka personer kan kopplas ihop med tidskriften?

Vilka personer kan kopplas ihop med tidskriften?

Denna fråga kan exempelvis besvaras genom att man går igenom namnen i redaktionsrådet för tidskriften (Editorial Board). Känner du igen några av dem? Det är ofta forskare inom området och man kan på detta sättet få en indikation på inriktningen på tidskriften. Om man tittar närmare på International Advisory Board, som i exemplet nedan, kan man också få en bild av den geografiska prägeln av tidskriften. Verkar den enbart anglosaxiskt inriktad eller är den internationell? Det sistnämnda kan betyda att den har större acceptans för olika geografiska utgångspunkter och att den tar in artiklar med forskning från många olika länder.  

Bild på en presentation av Editorial board i en tidskrift.

 

Man bör också gå igenom de senaste numren av tidskriften för att se om man kan identifiera författarna. Känner du igen dem? Är de författare som du själv har läst och kanske till och med använder i din referenslista?

Bild på olika referenser med titel och författare.