Skip to Main Content

Publiceringsstrategi

Finns det några aktuella forskningsfrågor inom tidskriftens område?

Finns det några aktuella forskningsfrågor inom tidskriftens område?

Här kan man titta närmare på ledarartiklar (editorials) där detta kan framgå. Man kan även få uppslag via artiklar inom ens område och om det finns någon sektion som tar upp potentiella behov av fortsatt forskning och om det finns luckor inom området (Further research). Detta kan möjliggöra en bättre matchning av ditt manuskript gentemot tidskriften men även ge uppslag till områden att skriva om. Kan man justera sitt manuskript så att det bättre passar tidskriftens mål och inriktning?