Skip to Main Content

Publiceringsstrategi

Vilken referensstil ska jag använda?

Vilken referensstil ska jag använda?

I de flesta fall vill tidskriften att man ska använda en specifik referensstil som APA, Vancouver, Oxford, IEEE etc. och beskriver den även med olika exempel. Men i många fall har tidskriften en egendefinierad stil baserad på några av dessa grundstilar. Att använda ett referenshanterings-verktyg hjälper dig, förutom att samla och strukurera dina referenser, även med att sortera in de referenser du använder i manuskriptet samt strukturerar din referenslista automatiskt enligt den stil du vill använda. Att skifta från en stil till en annan går oftast medelst en knapptryckning. I många fall kan tidskriften, om de har en sådan tidskriftsspecifik stil, länka till en nedladdningsbar fil med tidskriftstilen som du kan lägga till i ditt referenshanteringsverktyg. På Jönköping University har all personal tillgång till referenshanteringsverktyget EndNote. Du har också via högskolebiblioteket stöd och support för programvaran. Mer information om EndNote i EndNote-guiden på Högskolebibliotekets webbplats.