Skip to Main Content

Publiceringsstrategi

Oseriösa förlag och tidskrifter: Strategi för kontroll

Oseriösa förlag och tidskrifter: Strategi för kontroll

Ett första steg man kan ta om man vill kontrollera om ett förlag eller en tidskrift är oseriösa är att se om förlaget är medlem av en kvalitetskontrollerande organisation eller att tidskriften indexeras i en kvalitetskontrollerande databas. Om förlaget eller tidskriften inte finns med i nedanstående källor innebär detta inte automatiskt att man kan utgå ifrån att det rör sig om oseriösa förlag eller tidskrifter. Då får man helt enkelt titta närmare på dem via de kontrollfrågor som presenteras nedan.

Kvalitetskontrollerande databaser, organisationer och svartlistor
 

Tidskriftsdatabaser

Dessa två databaser har en kvalitetskontroll för de tidskrifter de indexerar. Dock tittar de även på andra aspekter som inte har med kvalitet att göra utan snarare med genomslag vilket gör att inkluderingen i dem är ganska snäv. Om man hittar tidskriften i någon av dessa databaser behöver man nödvändigtvis inte gå vidare med sin kontroll.

Organisationer

 • Committee on Publication Ethics (COPE)
  COPE skapades av några brittiska tidskriftredaktörer 1997 men har nu cirka 12 000 medlemmar världen över. COPE erbjuder stöd åt förlag och redaktörer rörande publiceringsetiska frågor. Under fliken Members kan man söka på både förlag och tidskrifter.

  Core Practices

 

 

 

Svartlistor

 • Beall's List of Predatory Journals and Publishers
  Jeffrey Beall är en bibliotekarie från USA som hade en lista med namnet 'Scholarly Open Access' som togs ned i början av 2017. Listan finns dock kvar under ovanstående länk samt att uppdateringar tillkommer.

Frågor du bör ställa dig när du kontrollerar tidskriftens kvalitet

Om du inte har hittat tidskriften eller förlaget via de ovanstående källorna betyder det inte nödvändigtvis att en viss tidskrift inte skulle vara seriös. Det kan till exempel röra sig om en väldigt ny tidskrift eller att redaktören inte har ansökt om medlemskap i någon av ovanstående organisationer eller indexering i till exempel DOAJ. Nedan presenteras ett antal frågor du bör ställa dig vid kontroll av tidskriften, främst genom informationen på dess hemsida.

 • Har förlaget/tidskriften några av de kännetecken som anges i förra avsnittet (Oseriösa förlag och tidskrifter: Kännetecken)?
 • Känner någon av dina kollegor till tidskriften?
 • Har du läst några artiklar ur den tidigare?
 • Känner du till någon/några i redaktionsrådet (editorial board)?
 • Nämner dessa medlemmar något om sitt medlemskap på sina egna profilsidor?
 • Känner du till någon/några av författarna till artiklarna?
 • Verkar det enkelt att identifiera och kontakta förlaget/redaktören?
 • Är det tydligt angivet vilken typ av peer review de använder?
 • Är artiklarna indexerade i några av de databaser du själv använder och som dina potentiella läsare kan antas använda?
 • Är förlaget/tidskriften tydlig med vilka avgifter (APC:er - Article Processing Charges) som ingår och när de ska betalas?

 

Tänk till. Kontrollera. Skicka in.

 

En bild med orden Think. Check. Submit. Choose the right journal for your research.

Think. Check. Submit presenterar en checklista som den ovanför med frågor man bör ställa sig innan man skickar in sitt manuskript till en tidskrift. Tjänsten har grundats av bland andra COPE, DOAJ, OASPA, INASP med flera.