Skip to Main Content

Publiceringsstrategi

I vilka databaser indexeras tidskriften?

I vilka databaser indexeras tidskriften?

För att en artikel ska få en så optimal spridning som möjligt och hittas av läsare som forskar inom samma område är det viktigt att den indexeras i relevanta databaser. Forskar du inom pedagogik till exempel så kan det vara viktigt att den kan hittas i en databas som ERIC, forskar du inom medicin eller hälsovetenskap så kan det vara databaser som PubMed, Medline och CINAHL som gäller. En annan aspekt är om den finns i etablerade breda multidisciplinära databaser som exempelvis Web of Science, Scopus eller ProQuest Central. Du kanske har ett externt krav bakom dig att du ska publicera dig i tidskrifter som indexeras i Web of Science.

Att ta reda på i vilka databaser en tidskrift indexeras kan man göra på lite olika sätt. Via tidskriftens hemsida eller via en katalog som Ulrichsweb som innehåller detaljerad information om tidskrifter och andra seriella publikationer.
 

Tidskriftens hemsida

På tidskriftens hemsida ska man kunna hitta en länk eller en flik som heter Indexing eller Abstracting/Indexing. Klicka på den för att få fram en lista på de databaser man kan hitta tidskriftens artiklar: 

Exempel på indexeringssidan hos en tidskrift.      Exempel på indexeringssidan hos en tidskrift.
 

Ibland kan indexeringsinformationen hittas via en mer allmän information om tidskriften:

Bild på Journal information-delen hos en tidskrift.

Tänk på man ibland inte anger namnet på databasen Web of Science utan någon av dess deldatabaser, kallas även index. Dessa index är:

  • Science Citation Index Expanded (SCI eller SCI-Expanded)
  • Social Sciences Citation Index (SSCI)
  • Arts & Humanities Citation Index (A&HCI)

Ett exempel på detta:

Ett exempel på hur indexering hos en tidskrift.

 

Ulrichsweb

Ulrichsweb är en databas över tidskrifter och annan periodisk litteratur där du kan få information om många olika aspekter kring en tidskrift (för en mer övergripande presentation, se Resurser för att hitta tidskrifter). Här ska vi koncentrera oss på information som rör i vilka databaser man kan hitta tidskriften.

Det första man gör är att söka på tidskriftens namn eller dess ISSN. Beroende på hur specifik sökning man gör (ISSN är en mer specifik sökning) kan man ibland få väldigt många träffar men de relevanta brukar vanligtvis hamna högst upp i träfflistan. Varje format av en tidskrift (Print, Online etc.) får en egen träff men innehållet är detsamma oavsett vilken man väljer:

En tidskriftstitel visas i databasen Ulrichsweb


Efter att ha klickat på en av titlarna hittar man lite längre ned i posten en rubrik som heter Abstracting & Indexing

Skärmdump från Ulrichsweb där man kan se Abstracting & Index markerat.


Under denna rubrik hittar man de databaser tidskriften indexeras i. Listan utgår från förlag eller databasvärd och under dessa hittar man vilka databaser som indexerar tidskriften. Några viktiga namn är Thomson Reuters (numera Clarivate) som äger databasen Web of Science (märk i exemplet nedan att de också anger i vilka index de hamnat) och Elsevier som äger databasen Scopus. Andra namn är databasvärdar, som EBSCOhost och ProQuest, och vissa databaser kan finnas hos flera databasvärdar.

Exempel på hur det kan se ut under Abstracting & indexing i Ulrichsweb.