Skip to main content

Publiceringsstrategi

Tags: General, Svenska

Hybrid open access

Hybrid open access

 


Denna term refererar till den möjlighet som framförallt de stora förlagen ger författare att göra den enstaka artikeln open access i en för övrigt prenumerationsbaserad tidskrift.

Förlagen tar ofta ut höga författaravgifter (APC - Article Processing Charges) för dessa. Här är några exempel:

  • Elsevier: USD 0-5,000 (0 till cirka 40 000 SEK) beroende på tidskrift
  • SAGE (via plattformen SAGE Choice): USD 3,000 (cirka 24 000 SEK)
  • Springer (via plattformen Open Choice): EUR 2,200 (cirka 21 000 SEK)
  • Taylor & Francis (via plattformen Open Select): EUR 2,150 (cirka 20 500 SEK)
  • Wiley (via plattformen OnlineOpen):  EUR 1,250-4,700 (cirka 12 000 - 45 000 SEK) beroende på tidskrift

Om man har stöd via en forskningsfinansiär, som Vetenskapsrådet med flera, täcks denna kostnad av erhållna forskningsmedel.
 

Viktigt!
Jönköping University deltar i ett antal nationella avtal med olika tidskriftsförlag som innebär att du som författare med JU-affiliering kan göra din artikel open access utan att själv, eller via institutionen, behöva stå för några författaravgifter alternativt erhålla rabatt.
Läs mer om bibliotekets olika avtal här.

 

Vidare läsning:

Björk B. (2017). Growth of hybrid open access, 2009–2016. PeerJ 5:e3878

Boyes, P. & Kingsley, D. (2016). Hybrid open access – an analysis. Hämtad 12 oktober, 2017 från https://unlockingresearch.blog.lib.cam.ac.uk/?p=969