Skip to Main Content

Publiceringsstrategi

Optimera din metadata

Optimera din metadata

Detta är en aspekt du bör reflektera över redan vid slutförandet av ditt manuskript, innan du skickar in det till en tidskrift. Metadata i det här sammanhanget handlar om de ord och termer du använder för att beskriva din artikel och dess innehåll. Många databaser använder relevansrankning för att presentera sökresultatet av en sökning. När någon söker efter artiklar utifrån sökord kommer databasen att placera de artiklar som överenstämmer bäst med sökningen överst i träfflistan. Om sökorden återfinns i titeln, bland nyckelorden och i abstractet ökar chansen att din artikel hamnar bland de första i träfflistan. Matchning och relevansrankning av sökord och artikel görs framförallt utifrån tre viktiga ställen i din artikel: 

  • Titeln på din artikel
  • Abstractet (sammanfattningen)
  • Nyckelorden

Det kan därför vara en god idé att tänka över extra noga när du konstruerar en titel, skriver ditt abstract som innehåller viktiga termer som beskriver din artikel samt de nyckelord du använder för att beskriva den. Försök att ha en potentiell läsare, och sökare, i åtanke när du gör detta. Detta kallas ibland för Search engine optimization eller SEO.

 

 Maximising the Exposure of Your Research: Search Engine Optimisation and why it matters (Methods.blog)

 Search Engine Optimization (SEO) for your article (Wiley)

 Selecting Keyword for your Manuscript (Nurse Author & Editor)

 Choosing Keywords (JMIR Publications)