Skip to Main Content

Publiceringsstrategi

Registrera dina publikationer i DiVA

Registrera dina publikationer i DiVA

 

Bild från Jönköping universitys webb.


Alla svenska lärosäten har ett så kallat digitalt repositorium, en databas där lärosätets forskare registrerar sina publikationer. Detta görs av en rad olika anledningar:

  • Ledningsinformation på lärosätes-, fackhögskole- eller forskningsmiljönivå, i form av publiceringsstatistik
  • Skapandet av publikationslistor som kan visas upp på respektive forskningsmiljö för potentiella finansiärer eller andra forskare
  • Skapandet av publikationslistor som kan visas upp på varje forskares profilsidor på lärosätets webbplats
  • Innehållet i repositoriet kan importeras till den svenska gemensamma forskningspublikationsdatabasen SwePub som fungerar som en portal för att söka efter all svensk forskningspublicering
  • SwePub är tänkt att fungera som ett verktyg för att utföra bibliometriska analyser av svensk forskningspublicering
  • Allt som registreras i DiVA blir också indexerat av Google Scholar vilket ökar chanserna till vidare spridning av forskningspublikationerna

Jönköping University använder det digitala repositoriet DiVA som är ett konsortium av för nuvarande 47 lärosäten och forskningsinstitutioner. Drift och utveckling av DiVA ligger hos Uppsala universitet. Högskolebiblioteket i Jönköping ansvarar för JU:s DiVA-portal. Som forskare och författare till publikationer vid Jönköping University kan du låta biblioteket ta hand om registreringen av dina publikationer genom att skicka underlag via: http://ju.se/publicering. Se mer om detta på biblioteket sidor om DiVA : https://ju.se/bibliotek/forskarstod/diva.html 

 

Biblioteket kontrollerar också möjligheterna till grön open access (se vidare om detta i avsnittet Grön open access) varje gång vi registrerar en tidskriftsartikel. När detta är möjligt (vilket det oftast är) skickar vi ut en e-postförfrågan till författaren om hen vill tillgängliggöra den refereegranskade författarversionen av artikeln via grön open access i DiVA. I vissa fall har förlaget satt ett embargo vilket vi hanterar genom att ställa in så att artikeln tillgängliggörs vid utgången av embargot. 

 

Exempel på meddelande om embargo