Skip to Main Content

Publiceringsstrategi

Affiliering/adress

Skriv din affiliering korrekt och konsekvent!

Var noga med att skriva din affiliering (adress) korrekt och konsekvent! Detta är mycket viktigt av två orsaker:

  • Läsare, som andra forskare, finansiärer m.m., som är intresserade av din forskning ska enkelt kunna identifiera, söka fram ytterligare publikationer av dig samt även kunna kontakta dig. De ska också kunna skilja på dig och andra författare med samma namn.
  • I bibliometriska utvärderingar och analyser är det viktigt att din affiliering är korrekt och konsekvent skriven så att dina publikationer inte missas vid utsökning.

De viktigaste elementen av affilieringen/adressen

De viktiga elementen av en affiliering är:

  • Lärosäte
  • Skola/fakultet
  • Avdelning
  • Forskningscenter eller forskningsmiljö
  • Stad och land

Varje element separeras med ett komma. Ordningen som elementen skrivs i är vanligtvis inte lika viktigt som att de är skrivna korrekt och konsekvent om inte din avdelning har satt upp en standard för detta. Kontrollera om din skola eller avdelning har en sådan standard. Ibland har tidskriften en standard (vanligtvis i författaranvisningarna/author guidelines) för hur man vill att författare ska skriva sin affiliering. 

Exempel (olika ordningar på elementen):

Jönköping University, School of Health and Welfare, Department of Social Work, Aging Research Network - Jönköping (ARN-J), Jönköping, Sweden

Jönköping Academy for Improvement of Health and Welfare, School of Health and Welfare, Jönköping University, Jönköping, Sweden

Centre for Family Entrepreneurship and Ownership (CeFEO), Jönköping International Business School, Jönköping University, Jönköping, Sweden