Skip to main content

APA - Referenshantering

Tags: Svenska

Korta citat

Korta citat

När du citerar ord för ord sätter du de citerade orden inom citattecken. Du behöver även skriva ut sidnummer. Korta citat består av max 40 ord och skrivs i löpande text.
Exempel:

But researchers of today that embrace open access "are bringing the publishing process home with their laptops" (Willinsky, 2006, p. 191).
Willinsky (2006) writes that researchers of today that embrace open access "are bringing the publishing process home with their laptops" (p. 191).
But researchers of today that embrace open access "are bringing the publishing process home with their laptops" (Willinsky, 2006, p. 191), whereas the ...

För längre citat, se avdelningen om Blockcitat.

Läs mer om detta på APA Style Blog: How to Cite Direct Quotations

Läs mer om hur du kan tänka kring direktcitering på APA Style Blog: You Can Quote Me on This