Skip to main content

APA - Referenshantering

Tags: Svenska

Citat med utesluten text

Citat med utesluten text

Om man citerar något men vill utelämna delar av originaltexten använder man sig av uteslutningstecken (ellipser) som består av tre punkter med mellanslag mellan varje punkt (. . .). Använd ett mellanslag mellan sista bokstaven och uteslutningstecknena. Om man utesluter text mellan två meningar i citatet använder man fyra punkter (. . . .) där en av punkterna indikerar en slutpunkt.
 

  • "Detta kan ha bidragit till att ett av 1800-talets potentiella vetenskapliga genombrott . . . aldrig kom att utvecklas under detta sekel" (Berggren, 2016, s. 26).​  
    Kommentar: En inskjuten bisats har utelämnats i mitten av citatet.
     
  • "Även på den europeiska kontinenten bildades många vetenskapsinriktade sällskap . . . . De sporrade forskares insatser men fragmenterade kommunikationskanalerna" (Berggren, 2016, s. 26).​
    Kommentar: Delar av den första meningen har uteslutits. Först tre uteslutningstecken och sedan en slutpunkt. Därefter följer en ny mening.

Läs mer om detta på APA Style Blog: Punctuation Junction: Quotation Marks and Ellipses

Läs om hur man kan tänka kring direktcitering på APA Style Blog: You Can Quote Me on This