Skip to main content

APA – Referenshantering

Tags: Svenska

Citat från källor utan sidnummer

Citat från källor utan sidnummer

I vissa fall innehåller inte källan några sidangivelser:

  • Vanligtvis har texten på en webbsida inte numrerade sidor och man kan då i stället ange rubriken i texten om sådan finns och stycket under den rubriken.
  • Om rubriken är väldigt omfattande kan man skriva den som en förkortning inom citattecken.
  • När stycke anges, använd förkortningen 'st.'.
  • Om texten inte innehåller rubriker och inte är för omfattande kan man enbart ange stycket.

Exempel:

  • (World Trade Organization, u.å., st. 3)
  • (Skolverket, u.å., "Prov och bedömningsanvisningar", st. 2)

 

Läs mer om detta på APA Styles webbplats: How do you cite website material that has no author, no year, and no page numbers?

Läs om hur man kan tänka kring direktcitering på APA Style Blog: You Can Quote Me on This