Skip to main content

APA – Referenshantering

Tags: Svenska

Citat innehållande stavfel

Citat innehållande stavfel

Om citatet innehåller ett stavfel så tar man med det så som det står men lägger in ordet sic i kursiverad form inom hakparenteser: [sic]

På det sättet visar man för läsaren att stavfelet kommer från originalkällan.
 

  • Eriksson (2005) visade i sin studie att ”taktil massage har en lugnande efekt [sic] på dementa” (s. 16).
     
  • . . . vilket visar att ”taktil massage har en lugnande efekt [sic] på dementa” (Eriksson, 2005, s. 16).

 

Läs mer om detta på APA Style Blog: You Can Quote Me on This (framförallt punkt 4)