Skip to main content

APA – Referenshantering

Tags: Svenska

Interna dokument

Interna dokument

Hit hör dokument som inte är tillgängliga för allmänheten utan är skapade för internt bruk inom ett företag eller annan organisation. APA har inga exempel på specifikt denna typ av dokument så nedan visas förslag på hur du skulle kunna hantera dessa.

Ange en beskrivande fras som 'Internt dokument', 'Broschyr', 'Säkerhetsföreskrifter' eller liknande inom hakparentes för att klargöra att materialet inte är tillgängligt för allmänheten samt för att beskriva vilken typ av dokument det handlar om.

Om dokumentet utgör en viktig källa för ditt arbete kan det vara en god idé att också bifoga det opublicerade materialet i form av en bilaga till ditt arbete så att läsaren också kan ta del av det. Då behöver du inte skriva en refens i referenslistan utan hänvisar till bilagan i löpande text (se exempel nedan). Tänk på att du i dessa fall behöver fråga efter tillstånd från företaget eller organisationen som har skrivit dokumentet.

​Referenser:

Region Jönköpings Län. (2017). Förfarande vid receptförnyelse [Internt dokument]. Jönköping, Sverige: Författaren.  

OBS! När författaren och utgivaren är densamma skriver man 'Författaren' istället för att upprepa organisationsnamnet.

Källhänvisning i löpande text:

  • Enligt regionens riktlinjer för hur man förnyar recept (Region Jönköpings Län, 2017) framkommer det att . . .
  • Ett sådant förfarande beskrivs av Region Jönköpings Län (2017) . . .

Vid hänvisning till bilaga i löpande text istället för referens i referenslista:

  • Detta förfarande beskrivs i Region Jönköpings Läns riktlinjer (se Bilaga)

Om du har fler bilagor benämns dessa med stora bokstäver i den ordning de kommer i ditt arbete:

  • Detta förfarande beskrivs i Region Jönköpings Läns riktlinjer (se Bilaga C)

 

Följer man APA (6. uppl) strikt ska utgivningsorten alltså följas av land eller, när det gäller städer i USA, den tvåställiga (dvs består av två bokstäver) förkortningen på staten.