Skip to main content

APA – Referenshantering

Tags: Svenska

Exempel (7. uppl.)

Exempel (7. uppl.)

APA-manualen ger enbart (med vissa få undantag) exempel för källor på engelska. Vissa språkliga inslag är anpassade efter svensk praxis i följande exempelsamling men det finns ingen enhetlig svensk översättning av APA-manualen. Därför kan du stöta på lite olika varianter bland de guider du hittar på nätet.

Några av de språkliga skillnaderna handlar om hur man beskriver vissa aspekter av refensen beroende på om källan är på svenska eller engelska (eller annat språk givetvis). Några exempel:

 • Redaktör, som förkortas (Red.) för svenska källor anges som (Ed.) eller (Eds.) på engelska för editor eller editors (singular/plural)
  Andra liknande begrepp: Producent/Producer, Manusförfattare/Writer, övers./Transl. (för översättare och translator) m.m.
 • Upplaga, som förkortas (uppl.) för svenska källor anges som (ed.) på engelska för edition
 • Ordningstal, som på svenska skrivs 1., 2. 3., 4. etc på svenska (dvs första, andra, tredje, fjärde etc.) skrivs på engelska med bokstavstillägg: 1st, 2nd, 3rd, 4th etc. (dvs first, second, third, fourth etc.)
  Exempel på svenska: 1. uppl., 2. uppl., 3. uppl. etc.
  Exempel på engelska: 1st ed., 2nd ed., 3rd ed., 4th ed. etc.
  För ordningstal på engelska (ordinal numbers): Cardinal and Ordinal Numbers Chart
 • Mediumbeskrivningar, som exempelvis [film], [blogginlägg], [videofil] m.m. skrivs för engelska källor som [motion picture], [blog post], [video file] etc.

När du skriver en text på svenska kan du göra ett par olika val med avseende på ovanstående språkliga varianter om du använder källor på både svenska och engelska (eller annat språk):

 • Använd svenska konsekvent oavsett språk på källan
 • Använd svenska för svenska källor och engelska (eller annat språk) för källor på engelska (eller annat språk)

 

Som student bör du höra med din lärare vilket val som är bäst i sammanhanget!